Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Masser af overspringshandlinger – hvorfor egentlig?

  -  Af Svend-Erik Hermansen, medlem af Socialdemokraterne i Høje-Taastrup Kommune

Tiden fyldes i disse uger af ord som økonomiske hensyn, ledige vil ikke arbejde, akutjobs, erhvervslivsskattelettelser, velfærdsforringelser, seniorjobs, tvangsflytning af ledige - og jeg kunne blive ved.

Jeg savner i stedet sammenhæng til klare meldinger om selve fundamentet i velfærdssamfundet Danmark, hvor vi indtil nu – godt nok med kampe indimellem – altid har stået for, at mennesker skulle have et såkaldtforsørgelsesgrundlag uanset den aktuelle livssituation.

Mange har det heldigvis godt – og nogenlunde godt – i Danmark, men der er altså lige nu en mindre gruppe, som mangler økonomisk sikkerhed i dagligdagen, hvor de mange ord kun kan opfattes som ”overspringsord”, der er forårsaget af lysten til overspringshandlinger fra politikere og erhvervsledere på alle niveauer.

De borgerlige med Venstre i spidsen har gennem en årrække (altid) søgt at forringe vilkårene for almindelige mennesker på utallige områder og er desværre lykkedes med det i samarbejde med et større borgerligt flertal i Folketinget.

Tænk blot på fjernelsen af efterlønnen, på nedsættelsen af dagpengeperioden og her ikke mindst på forringelserne af optjeningsperioden.

Socialdemokraterne gik heldigvis i spidsen for en ny regering på trods af svære vilkår, hvor en del af valgprogrammets indhold helt tydeligt ikke kunne samle flertal i det borgerligt flertalssammensatte Folketing.

Her savner jeg, at der bliver meldt klart ud fra Socialdemokraternes side, at man ikke kunne ændre de stærkt forringede vilkår ud fra det stemmetal, vi desværre kun opnåede ved Folketingsvalget i 2011.

Nu ser vi så de i indledningen nævnte ord anvendt af alt og alle i mange forskellige overspringshandlinger frem for at klargøre vilkårene og dermed tydeliggøre, at der skal et pres på de ansvarlige beslutningstagere til for at genskabe tidligere tiders velfærdsopfattelse, hvor forsørgelsesgrundlagets sikring er helt afgørende i et Danmark, der skal kunne klare krisen og holde sammen.

Sætninger er der også rigtig mange af:

  • Vi satser på….

  • Vi har kickstartet…

  • Vi overvejer flere initiativer…

  • Vi vil investere i mennesker med mere uddannelse….

Det er for mig fint med masser af ord og sætninger af den slags og om reformer, der vil sikre arbejdskraft nok i 2020, men dagen i dag – i 2013 – er faktisk lidt mere væsentlig for en del mennesker.

Socialdemokraterne må nu sætte sig i spidsen for holdninger og omgående konkrete initiativer, som lige nu og her sikrer udsatte grupper et forsørgelsesgrundlag – og så må man for min skyld kalde det lige, hvad man vil.

Jeg vil opfordre til, at den massive brug af overspringshandlinger via brugen af ”overspringsord”, som foregår mange steder for øjeblikket neddæmpes betydeligt.

En klargøring af målet om fuld beskæftigelse igen er altså baseret på, at mennesker ikke rammes på deres forsørgelsesgrundlag inden andre initiativer virker en gang i 2020 eller i 2014!

Vi må og skal give et fundament for livet i en almindelig tilværelse i en krisetid uanset alle kravene om yderligere besparelser på hvad som helst.

Det enkelte menneske i Danmark skal have et minimum af livskvalitet at stå op til hver morgen – og det starter altså med sikkerhed for mønter til huslejen og til mad i dagligdagen meget gerne kombineret med et job på rimelige vilkår

Uddrag fra Wikipediea: En overspringshandling er en tilsyneladende irrelevant handling, som et dyr foretager, når dets instinkt giver det selvmodsigende beskeder, så flere uforenelige adfærdselementer stimuleres samtidig. Et eksempel kan være dyret, der i kamp motiveres til både aggression og flugt.

Denne indre konflikt mellem forskellige instinkter i dyret og det tilfældige resultat har også båret over i dagligsproget, hvor det især bruges om mennesker. Her er "overspringshandling" efterhånden i grove træk kommet til at betyde 'en handling man udfører i stedet for at udføre en handling, man egentlig burde udføre'.