Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem

 


PCB-fund på Selsmoseskolen og i forbindelse med Rønnevangsbadet

Nyt om indeklima-målinger på Selsmoseskolen og Rønnevangsbadet

Der er konstateret PCB på Selsmoseskolen og i forbindelse med Rønnevangsbadet - heldigvis ikke på niveauer, der kræver akut indgriben. Der skal også tages hånd om skimmelsvamp i bygningerne, der rummer Rønnevangsbadet.

Tidligere i 2012 målte kommunen luften i 47 kommunale ejendomme, hvor der kunne være risiko for forekomst af PCB. Heldigvis var resultatet nogenlunde tilfredsstillende:

Kun to ejendomme skulle undersøges nærmere, nemlig Selsmoseskolen og Rønnevangsbadet, hvor resultaterne nu viser PCB på så lavt niveau, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke er sundhedsmæssig risiko her og nu ved at opholde sig i bygningerne. Kommunen skal blot iværksætte en løsning inden for to år - i en enkelt bygning på Selsmoseskolen inden for et år.

Situationen var desværre langt alvorligere på den nu nedrevne Rønnevangsskole, hvor både PCB-forekomst og skimmelsvamp gjorde, at bygningen måtte rives ned for at gøre plads til det nye plejecenter. Læs mere om dette på  www.svend-erik.nu/442.html.
Der vil nu blive taget hånd om Selsmoseskolen og Rønnevangsbadet, og det er vigtigt, at det gøres så hurtigt som muligt.
Derfor skal vi have beskrevet de forskellige handlemuligheder, så vi kan vurdere, hvilke løsninger, der samlet set er de mest korrekte og dermed anvendelige”, siger medlem af Økonomiudvalget, Svend-Erik Hermansen.

I gang inden to år på Selsmoseskolen
Kommunen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger: På Selsmoseskolen er der her og nu sørget for, at ventilationen kører i længere tid, ligesom der bliver iværksat mere rengøring fra årsskiftet. Lærerne får også en instruks i øget udluftning.
Samtidig vil også reaktioner fra børn, forældre og medarbejdere blive fulgt nøje alle berørte steder, understreger Svend-Erik Hermansen.

Tager hånd om skimmelsvamp i Rønnevangsbadet
I Rønnevangsbadets svømmehal, gymnastiksal og sløjdlokale er PCB forekomsterne på et endnu lavere niveau. Til gengæld er der konstateret omfattende skimmelsvamp i tagkonstruktionen, og let til forhøjet forekomst af skimmelsvamp i størstedelen af bygningen. I et enkelt rum – et gennemgangsrum - var niveauet højt, og det er derfor straks lukket af.
Også her følger kommunen Sundhedsstyrelsens anbefalinger således, at ventilationen kører i længere tid, og der bliver sat ind med mere rengøring fra årsskiftet. Samtidig får brugerne en instruks i at lufte godt ud. Embedslægen vurderer, at der ikke er behov for at gøre yderligere her og nu.

I Fritidsklubben Grenen er der ikke behov for at gøre noget.

I gang med løsninger
For både Selsmoseskolen og Rønnevangsskolen skal der nu udarbejdes en række scenarier for varige løsninger, som Byrådet kan tage stilling til i januar 2013 – for Selsmoseskolens vedkommende formentlig i form af et pilotprojekt, som skal afdække, hvilke tiltag der er mest effektive. 

Baggrund
PCB er et tilsætningsstof, som forekommer i byggerier fra perioden 1955-1977. PCB kan være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, og derfor har Sundhedsstyrelsen fastsat grænseværdier for, hvornår og hvordan man skal håndtere evt. forekomst af PCB i bygninger.
For befolkningen som helhed er kosten generelt den største kilde til optagelse af PCB. Mængden af PCB i vores kost er faldet meget, siden forbuddet mod PCB blev indført. Som helhed er eksponeringen for PCB fra kosten derfor langt mindre i dag end tidligere, mens indholdet i og eksponeringen fra indeluften endnu er ukendt. 

Høje-Taastrup Kommune har med de nyopdagne forekomster af PCB og skimmelsvamp foruden bygningsmæssige udfordringer også opgaver med at omplacere mulige fritidsbrugere, hvorfor også denne del af problematikken vil blive belyst i forbindelse med de kommende drøftelser omkring løsningen på indeklimaproblemerne.