Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Stort skridt på vej mod det nye Høje Taastrup Centrum?
24 sep. 2012

Nu skal de overordnede rammer for Høje Taastrup C fastlægges – omdrejningspunktet bliver et parkstrøg mellem Høje Taastrup Station og CITY 2.

Det lyder jo meget godt, men er det nu også realistisk for et område, som nu har skiftet arbejdsnavn fra DownTown til Høje-Taastrup Centrum?

Byrådsflertallet hævder, at der er taget et nyt, stort skridt på vejen frem mod det nye Høje Taastrup Centrum: Byrådet har nemlig besluttet med 14 stemmer mod 7 (Socialdemokraterne), at der skal udarbejdes en såkaldt rammelokalplan, som lægger de overordnede rammer for området omkring stationen og CITY 2.

Lokomotiv for Hovedstadsregionen?
I 2010 indgik Høje-Taastrup Kommune og Danica Pension, som ejer CITY 2, en udviklingsaftale om at starte en byudvikling af Høje Taastrup C. Der blev afholdt en arkitektkonkurrence, hvor valget faldt på et forslag fra COBE. Det forslag har COBE i samarbejde med kommunen og Danica Pension arbejdet videre med, så det kan danne grundlag for den kommende rammelokalplan.

Høje Taastrup C har attraktive boligområder, regional togstation og CITY 2 og er et af de få steder i Hovedstadsområdet, hvor der kan bygges tæt lige ved stationen.

Det er helt fint, at borgmesteren taler om attraktive boligområder, når enhver kan se, at adgangen til og fra Torstorp lider af alvorlige mangler for især borgerne i Nørreby.

Man kan ikke sikkert bevæge sig her som fodgænger og cyklist fortæller Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Plan – og Miljøudvalget.

”Høje Taastrup C har en helt særlig mulighed for at blive et nyt lokomotiv for udviklingen i Region Hovedstaden – det potentiale skal vi udnytte ved at lægge rammerne for, at by- og erhvervslivet for alvor kan udfolde sig. Nu hvor konturerne begynder at tegne sig, kan vi åbne for en dialog med mulige samarbejdspartnere med henblik på udvikling af området, men det er et alvorligt problem, at en af de nære samarbejdspartnere er meget svære at arbejde sammen med”, siger Svend-Erik Hermansen.

Parkstrøg i centrum
Omdrejningspunktet skal være et parkstrøg mellem Høje Taastrup Station og CITY 2, som kan være byens livsnerve med aktiviteter og arkitektonisk interessante bygninger. Samtidig skal der skabes et net af intime gader og stræder, og der skal være gode forhold for gående og cyklister. Det skal ske ved at lede den trafik, der skal til stationen og CITY 2, direkte derhen og udenom bykernen. Der skal være plads til både domiciler, erhvervs- og boligbyggerier, og med boliger vil der være liv i byen også efter kl. 17.

”En rammelokalplan lyder nok lidt tør og kedelig, men den vil faktisk lægge rammerne for hvordan den nye by skal udvikle sig, og derfor er den helt afgørende for at komme videre, men vi kommer ikke videre i enighed i byrådet hvis ikke problemerne med trafikadgangen til og fra Nørreby løses ”, siger Svend-Erik Hermansen, medlem af Plan- og Miljøudvalget. 

Problemerne er tidligere beskrevet detaljeret på www.svend-erik.nu/133.html.

Næste skridt
Kommunen går nu i gang med at udarbejde et forslag til rammelokalplan, og borgere og interessenter vil blive inddraget i den proces.