Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Så har vi set det med!

Svar 20 - Hvilke muligheder er der for at beskytte kontanthjælpsmodtagere mod at banken inddrager kontanthjælpen helt eller delvis ved gæld til udbetalingsbanken.PDF

17 sep  2012

Kontanthjælpen har været meget til debat de seneste uger, men vi er nok enige om, at borgere på kontanthjælp – altså almindelige mennesker, der gerne vil arbejde, men ikke kan få et arbejde – ikke har mange penge i det daglige til husleje, vand, varme, el, licens og andre faste udgifter.

Rådighedsbeløbet derefter til mad, drikke og tøj m.v. er ikke ret stort for de allerfleste mennesker.

Derfor er det også ganske forbavsende, når vi så kan se, at Finansrådet – bankernes organisation – mener, at det er i orden at trække i borgerens kontanthjælp, når den udbetales gennem NemKonto!

Socialdemokraterne har rejst spørgsmålet i forbindelse med budgetarbejdet for at vi fremover kan være helt sikre på, at også kontanthjælpsmodtagere har adgang til de offentlige ydelser, som en kontanthjælp nu en gang er.

Det viser sig nu, at også i Høje-Taastrup kommune har man oplevet, at lokale banker har taget udlæg helt eller delvis i kontanthjælpen….

Først når den kommunale administration har henvendt sig til banken, har kontanthjælpsmodtagere fået udbetalt beløb til dækning af huslejen og andre daglige fornødenheder.

Uanset hvilken gæld og hvordan den måtte være opstået, må det være en menneskeret at kunne være sikker på, at man - uden at skulle have hjælp fra kommunen - skal kunne få udbetalt sin kontanthjælp til husleje og til de helt grundlæggende krav til indkøb m.v., som alle mennesker nu en gang har for at kunne leve et såkaldt beskedent liv i Danmark.

Spørgsmålet indgår nu også i høringsperioden op til budgetvedtagelsen i Høje-Taastrup Kommune.

Svend-Erik Hermansen
Socialdemokraterne