Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Renoveringen af Taastrup Hovedgade går nu i gang

29 august 2012

Om få dage går renoveringen af Taastrup Hovedgade for alvor i gang – gaden holdes dog åben for trafik under hele arbejdet.

 

Voldgiftssagen er nu slut, og der er truffet beslutning om istandsættelse af belægningerne.
 

I foråret fik Høje-Taastrup Kommune medhold i voldgiftssagen om Taastrup Hovedgade og fik tilkendt en erstatning på 6,6 mio. kr.

 

Renoveringen vil så småt gå i gang for at tage fat om de værste problemsteder på cykelstier og fortove – dvs. de steder, hvor der er egentlige huller og hvor der mangler sten. Her bliver sikkerheden prioriteret: hullerne i kørebanen er også generende, men huller udgør en større fare, der hvor cyklister og fodgængere færdes.

 

Om ganske få dage går den egentlige renovering af større områder i gang, hvor man arbejder i større felter ad gangen og systematisk sætter chaussestensbelægningen på ny. Det er ikke hele Hovedgaden, der skal lægges om, men større, sammenhængende felter.

 

Det betyder også, at renoveringen bliver gennemført i ”bidder” over to år – denne løsning er valgt for at undgå at lukke Hovedgaden til gene for de handlende.

 

”Alle synes, at den sag har ventet mere end længe nok; så nu skal vi bare i gang og nå så langt som muligt, inden vinteren sætter ind”, siger Socialdemokraternes ordfører i Teknisk Udvalg, Svend-Erik Hermansen.

 

Det vil primært være kommunens Driftsbys egne medarbejdere, der udfører arbejdet – Driftsbyen har nemlig egne brolæggere.

 

”Nu tager vi fat, og jeg er glad for, at vi kan holde Taastrup Hovedgade åben under hele arbejdet, og at vi får nogle mere handicapvenlige overgange”, fortsætter Svend-Erik Hermansen.

 

Samtidig med at belægningen renoveres, repareres springvandet på Domhuspladsen, og man vil forsøgsvis fjerne pullerterne på parkeringsramplaen mellem stationen og Fredensvej, så man kan parkere her.

Socialdemokraterne var imod fjernelsen af pullerterne såvel ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt som ud fra den æstetik, som Hovedgaden oprindelig var planlagt med.

Måske er årsagen, at byrådsmedlemmer eller partimedlemmer har påkørt pullerterne på et tidspunkt, siger Svend-Erik Hermansen med et stort smil!

 

Arbejdet med Hovedgaden vil være indstillet henover vinteren af hensyn til vintervejret – man får en bedre kvalitet i belægningen, når den udføres i varmere vejr. Hele renoveringen af Taastrup Hovedgade forventes at være færdig i efteråret 2014.

 

Borgmesteren og formanden for Teknisk Udvalg har oprindeligt tilbageholdt oplysninger for det øvrige byråd om sagen – enten for at kunne lade sig fotografere til Lokal Avisen eller fordi de allerede havde indgået et ”budgetforlig” om anvendelsen af midlerne i sin tid.

På trods af mine spørgsmål under vejbesigtigelsen i maj 2012 ville udvalgsformanden – eller andre – ikke hverken be- eller afkræfte borgmesterens udtalelser om at pengene rækker til at reparere både køre og cykelbanerne og nogle af fortovene.

Min opfattelse er fortsat, at hele Hovedgaden meget gerne skulle kunne føres helt op til den kvalitet, vi bestilte tilbage i 2003!

Dertil kommer, at egentlige handicapegnede overgange nu skal indarbejdes. Det har der så heldigvis været enighed om her i sidste omgang, idet Handicaprådet omsider høres!

Fremtiden vil måske vise, hvad der var årsagen til, at borgmesteren og udvalgsformanden skulle fotograferes på Hovedgaden før byrådets partier og medlemmer fik kendskab til afgørelsen!

Nu fik vi så en udtalelse fra Styregruppen for Taastrup Bymidte før der skulle tages endelig stilling til udbedringen, som bliver udføres etapevis af hensyn til butikkerne på Hovedgaden.

 

Som det måske kan anes har det været en rigtig vanskelig sag for kommunens administration, men jeg syntes, at der skal være stor ros til Driftsbyen og administrationen for at have ramt et rigtig godt resultat ud fra den økonomi og de krav, der nu er tilstede, slutter Svend-Erik Hermansen.29 august 2012