Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Så er SF gået et skridt – alt for langt!

  - Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup og socialdemokrat

 

På byrådsmødet tirsdag den 22.maj blev en sag (nr. 3 på dagsordenen), som SF havde bedt om at få behandlet, besluttet overført til den lukkede dagsorden til behandling her.

 

Årsagen til dette skridt var den helt enkle, at sagen var ”bundet sammen” af en kritik mod en navngiven medarbejder i kommunen.

Dertil kommer, at en borger – et barn (og hans forældre) - også kunne genkendes i en mulig efterfølgende debat om sagen på et åbent byrådsmøde.

Det kan ingen ansvarlige selvsagt være interesseret i.

 

Meget fornuftigt mente alle partier – undtagen SF – at en sådan sag med det indhold, som SF havde beskrevet, alene burde debatteres på et lukket byrådsmøde.

Så langt så godt!

 

Men SF benyttede så lejligheden til at beskrive og beskylde samtlige andre byrådsmedlemmer for at være udemokratiske…….

 

Jeg vil gerne bede mig fritaget for en sådan betegnelse, hvilket jeg så også gjorde SF`s ordfører opmærksom på under det lukkede møde.

SF fastholdt dog her betegnelsen udemokratisk for samtlige byrådsmedlemmer undtagen partiet selv – og uddybede i øvrigt med en betegnelse, som slet ikke hører hjemme i det offentlige rum – ej heller i en demokratisk debat!

 

At SF føler behov for megen presseomtale i en konkret holdning til en konkret (manglende?) serviceydelse til en borger er helt i orden, men partiet bør uden at skælde ud på det øvrige byråd, acceptere de spilleregler, der normalt anvendes til at beskytte borgere og medarbejdere.

 

Det er mit håb, at SF ved nærmere eftertanke trækker sine beskyldninger - mod bl.a. Socialdemokratiske byrådsmedlemmer for at være udemokratiske – væk fra den offentlige dagsorden meget snart.

 

Udemokratiske byrådsmedlemmer kan man jo normalt ikke samarbejde med…..og omvendt!

 

Spørgsmålet om læsepolitik og herunder om forholdene for mulige ordblinde elever behandles i øvrigt på et kommende udvalgsmøde i Institutions – og Skoleudvalget sammen med den netop udgivne Analyse af specialundervisningsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

 

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: "Ved demokrati forstås simpelt hen, at den enkelte har størst mulig indflydelse på sit eget liv og at der findes institutioner, som gør det muligt for alle interesser frit at komme til orde og blive konfronteret på en ligeværdig måde med henblik på at etablere en løsning."

                                                                                                

23 maj 2012