Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Taastrup Hovedgade står nu foran tiltrængt renovering!

Høje-Taastrup Kommune har fået medhold i voldgiftssagen om Taastrup Hovedgade.

 

Rådgivningsvirksomheden NIRAS og entreprenøren Zacho-Lind skal betale henholdsvis 6 mio. kr. og 0,6 mio kr. incl. moms i erstatning til kommunen.

 

Dermed kan belægningen langt om længe blive renoveret, så den klassiske hovedgade med butikker, træer og torvepladser kommer helt til sin ret.

 

Vigtigt bevismateriale

Den nyrenoverede Tastrup Hovedgade blev indviet i december 2004, men der viste sig allerede i efteråret 2005 at være problemer med fugerne i belægningen af chaussésten. I sommeren 2006 gennemførte Zacho-Lind et større reparationsarbejde på de nedbrudte fuger.

Desværre fortsatte nedbrydningen, og da Zacho-Lind i sommeren 2007 opgav at foretage yderligere reparationer, måtte kommunen igangsætte en syns- og skønsforretning, som i 2011 blev til en voldgiftssag.

 

Kommunen har ikke kunnet reparere skaderne på Hovedgaden, da man så ville fjerne beviserne i sagen – nemlig den måde belægningen er udført på. Skaderne var også for omfattende til, at de kunne repareres ved almindelig vedligeholdelse. Derfor har kommunens Driftsby måtte nøjes med at udbedre de værste gener ved at fylde grus i hullerne i belægningen.

 

Stor erstatning til kommunen

”Jeg er glad for, at der langt om længe er kommet en afgørelse i sagen, og at den er til vores fordel – vi har hele tiden hævdet, at vi slet ikke havde fået den kvalitet, som vi betalte for, og det har vi nu fået voldgiftsrettens afgørelse på. På borgernes og de erhvervsdrivendes vegne er jeg utrolig glad for, at vi kan komme i gang med at reparere belægningen”, siger medlem af Teknisk Udvalg, Svend-Erik Hermansen.

 

Kommunen havde peget på entreprenøren som ansvarlig. Voldgiftsretten har imidlertid afgjort, at det er rådgiveren, der bærer hovedparten af ansvaret for problemerne med belægningen.

 

Kommunen krævede i voldgiftsretten, at chausséstenene på samtlige af de problematiske arealer blev sat om – incl. alle fortove og Domhuspladsen. Det ville koste 9,6 mio. kr. incl. moms.

 

Voldgiftsretten har tildelt kommunen en erstatning på 6,6 mio. kr. incl. moms, og det er nok til at reparere både køre- og cykelbanerne og nogle af fortovene.

 

Nu skal det besluttes, hvordan reparationen konkret skal gribes an. I første omgang skal styregruppen for Taastrup Bymidte behandle sagen og komme med en anbefaling til Byrådet af, hvad der skal laves, i hvilken rækkefølge og hvornår. Det forventes, at Byrådet kan tage stillling i juni 2012, og Driftsbyen så allerede umiddelbart efter Byrådets beslutning kan udføre de mest presserende reparationer.

 

Tina Pihl, formand for Taastrup Bymidte, er glad for afgørelsen:
”På vegne af alle de erhvervsdrivende på Taastrup Hovedgade er jeg utrolig glad – det har været en lang og sej sag, og nu kan vi endelig få belægningen på plads til glæde for både borgerne og handelslivet i Taastrup, og så kan vi få noget andet at snakke om”, siger Tina Pihl.

 

”Nu kan vi komme i gang med at reparere Taastrup Hovedgade til glæde for både de handelsdrivende og fodgængere, cyklister og andre trafikanter. Det er vist ingen hemmelighed, at det har været en ærgerlig sag for os allesammen, og jeg vil gerne sige tak for tålmodigheden - som nu heldigvis er blevet belønnet”, siger Svend-Erik Hermansen.

Svend-Erik Hermansen fremhæver i den forbindelse, at hele Hovedgaden meget gerne skulle kunne føres helt op til den kvalitet, som vi i sin tid besluttede.

 

På strækningen fra Taastrup Station til Fredensvej er det cykelbanen, der har problemer med fugerne. Fra Fredensvej til Skolevej/Høje Taastrup Vej er det både kørebane, cykelbane og fortove, der har problemer med fugerne.