Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Velfærdsteknologi vinder frem – og dog!

Teknologi kan gøre hverdagen lettere for borgere og personale i Høje-Taastrup Kommune. Mere IT og robotter, i form af støvsugere og kæledyr, kan være med til at sikre kvalitet i ældreplejen i en tid med pressede budgetter og færre hænder på arbejdsmarkedet.

IT og Robotter kan i mange tilfælde forbedre servicen til ældre borgere. Robotstøvsugeren kan for eksempel arbejde, når den ældre har behov for det og aflaste personalet fra nedslidende arbejde. Og en livagtig, elektronisk sæl kan give borgere, der er ramt af demens, en større følelse af tryghed.

Velfærdsteknologien vinder frem på plejecentre og i ældre borgeres hjem, fordi den kan holde hånden under serviceniveauet, i en tid hvor indtægterne i kommunekassen falder, og store årgange er på vej på pension.

”Vi er nødt til at tænke nyt, hvis vi vil bevare et højt serviceniveau i en tid, hvor der er lavvande i kommunekassen og udsigt til, at det om få år bliver sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft,” siger borgmester Michael Ziegler.

”Der er selvfølgelig en del af den personlige pleje, der ikke kan erstattes af teknologi. Derfor vil vi ikke automatisk skifte mennesker ud med maskiner,” forsikrer han.

Plads til et smil
I løbet af de kommende par år er der afsat ca. en halv mio. kr. til robotstøvsugere til plejecentrene og robotkæledyr til borgere med demens.

Formand for Ældreudvalget Conny T. Krogh er glad for de muligheder, teknologien giver.

”Velfærdsteknologien sikrer os effektive løsninger og hjælper os af med hårdt fysisk arbejde. Personalet slipper for noget af det mest monotone og nedslidende arbejde og får bedre overskud til at møde den ældre med et smil,” forklarer hun.

Ældre borgere i Høje-Taastrup Kommune får også glæde af informationsteknologien. Over to år er der afsat godt og vel en mio. kr. til at rulle IT-løsninger ud, der sætter kommunen i stand til at udveksle medicinoplysninger, plejeplaner og indlæggelsesrapporter med hospitalerne.

Markedets topmodel
Indførelsen af robotstøvsugere i flere af landets kommuner har affødt en debat i landsdækkende medier. Brugere har bl.a. kritiseret støvsugernes rengøringsevne og mobilitet.

Den robotstøvsuger, som Høje-Taastrup Kommune anskaffer, er imidlertid en af markedets topmodeller. Den er betydelig bedre end de modeller, man finder i de fleste private husholdninger. Støvsugeren har f.eks. HEPA-filter, der opfanger 99,97 % af alle støvpartikler, og en stedsans hjulpet af avanceret software. Den har også en støvbeholder med væsentlig større kapacitet og længere batterilevetid end ældre og billigere modeller.

Svend-Erik Hermansen er meget forbavset over borgmesterens og udvalgsformandens store begrejstring specielt for robotstøvsugerne.

Som medlem af Ældreudvalget har jeg meget svært ved at genkende de meget positive signaler, som udvalgsformanden nu lægger frem for offentligheden, siger Svend-Erik Hermansen.

Robotstøvsugeren er nemlig kun en lille del af den praktiske hjælp og der vil stadig være brug for at medarbejdere fra kommunen hjælper til med en lang række andre ting – og også fortsat støvsugning, hvor robotten ikke kan komme til, ligesom servicering og tømning også indgår i fremtidens arbejde.

Kravet om anskaffelse af en robotstøvsuger må aldrig blive en uoverkommelig udgift for det enkelte menneske!

Mere principielt skal robotten ikke i fremtiden erstatte hjemmehjælpen, der altid skal være med for at skabe nærvær og personlig omsorg, understreger Svend-Erik Hermansen.

Under alle omstændigheder skal erfaringerne fra de mange forsøg også evalueres og bedømmes, således at der er en god baggrund for at beslutte om nyt skal i gang – eller om idéen skal skrottes, slutter Svend-Erik Hermamsen.

Find meget mere om holdninger til Robotstøvsugere på www.svend-erik.nu/406.html