Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Robotstøvsugere og andet nymodens - tjaeh`…… 

- af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

 

Debatten om brug af flere tekniske hjælpemidler i ældreplejen i Danmark koncentrerer sig i disse måneder især om mulighederne for at kunne bruge robotstøvsugere i større omfang end tidligere.

 

Robotstøvsugeren er lille og smart, og den kan selv køre rundt i stuen uden en hjælpende hånd fra en hjemmehjælper.

Men som andre nymodens tekniske hjælpemidler igennem tiden, er der udtalt skepsis omkring denne støvsuger og dens evner.

Vi kan sammenligne lidt med opvaskemaskinen, som i dag er anerkendt af alle som et godt og nogenlunde ukompliceret apparat. Det var bestemt ikke situationen tidligere, hvor en balje vand og håndkraft var det absolutte scenarie på dette område!

Om få år vil robotstøvsugeren nok blive en ligeså selvfølgelig ting for de fleste ældre – og yngre for den sags skyld.

I fremtiden kan det blive et krav at skulle anskaffe sig en robotstøvsuger, men så simpelt er det nu alligevel ikke helt.

Robotstøvsugeren er kun en lille del af den praktiske hjælp og der vil derfor stadig være brug for at kommunens medarbejder hjælper til med en lang række andre ting – og f.eks. støvsuger med en gammeldags støvsuger, der hvor robotten ikke kan komme til.

I den forbindelse må og skal det offentlige også se på ældres økonomi.

Der er ingen tvivl om, at robotstøvsugere anvendt målrettet og korrekt på særlige områder såvel på plejecentrenes større arealer som i det enkelte hjem vil være effektiv, god og med en bedre kvalitet for rengøringen i fremtiden.

Eller sagt på en anden måde: en ekstra hjælpende ”hånd” og supplement for rigtig mange ældre.

På den anden side set må kravet om anskaffelse af en sådan støvsuger aldrig blive en uoverkommelig udgift for det enkelte menneske.

 

Vi skal nemlig ikke tvinge nogen til at købe en robotstøvsuger, som man ikke har råd til.

Men også her må vi samtidig se på, om der skal indføres egenbetaling for velstillede pensionisters praktiske hjemmehjælp.

 

Mere principielt skal robotter ikke i fremtiden erstatte hjemmehjælpen, der altid skal være med for at skabe nærvær og personlig omsorg.

Robotter vil formentlig i fremtiden fylde endnu mere – og derfor skal vi også være indstillet på, at der kommer mere nyt isenkram, som vil være til stor nytte og mange gange også til aflastning i forhold til et dårligt arbejdsmiljø.

Finurlige arbejdsredskaber kan dog aldrig erstatte mennesket, der altid må være med når den ældre skal hjælpes.

Erfaringerne med mange forsøg i disse år skal også evalueres og bedømmes, således at der er en god baggrund for at beslutte om nyt skal i  gang – eller om idèen skal skrottes.


Efterskrift: At ikke alle borgere i dette land er begejstret for risikoen for at skulle stille en robotstøvsuger til rådighed, fremgår tydeligt af denne artikel: Vred 85-årig gør oprør mod robotstøvsuger