Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Trængselsringen – og forudsætningerne!

Svend-Erik Hermansen, ordfører i teknisk udvalg

Der er lige nu megen debat om trængselsringen (betalingsringen, miljøringen eller hvad man nu foretrækker at kalde trængselsringen!).

Socialdemokraterne i Høje-Taastrup foretrækker, at man når frem til løsninger, der opfylder Regeringsgrundlagets aftaler:

Regeringen vil fremsætte forslag om en betalingsring i Hovedstadsområdet.
Regeringen vil sikre en høringsfase og inddragelse af alle relevante interessenter.
Betalingsringen indføres for at nedbringe trængslen i og omkring
Hovedstadsområdet. Indtægterne, som forventes at udgøre ca. 2 mia. kr.,
anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring Hovedstadsområdet.
Betalingsringen vil reducere biltrafikken, sikre bedre fremkommelighed på vejene
og dermed spare borgere og virksomheder for kostbar tid, som i dag spildes i køer.
Desuden vil en betalingsring reducere luftforureningen og vejtrafikkens negative
 virkninger på sundheden.

Væsentlige initiativer

Trængselsringen fastholdes principielt og alle parter må medvirke aktivt til at forudsætningerne for beslutningerne på dette område skal være opfyldt før man kan starte Trængselsringen og ikke mindst opkrævningerne i den forbindelse.

Regionaltog, S-Tog, busser og Metro skal nemlig fungere før Miljøringen aktiveres, og her er bl.a. siddepladser til rådighed et af de væsentlige elementer.

Samtidig med Miljøringens igangsættelse nedsættes taksterne til offentlige trafikmidler væsentligt.

Der skal være sikkerhed for økonomi og styring af trafikmidlerne i det daglige, således at forsinkelser kun forekommer rent undtagelsesvist.

Jernbaneforbindelsen mellem Roskilde – Høje-Taastrup – Glostrup – Ørestad og Lufthavnen (og retur) aktiveres igen, hvorved ophobning på Hovedbanegården kan undgås, og der er direkte forbindelse i Ørestad til og fra Metroen.

S-togene skal have flere og hurtigere forbindelser især i myldretiden.

Parkeringspladserne på udvalgte stationer skal optimeres – gerne med sammenhængsrabatter i togene til brugere her.

Busbetjeningen af stationerne trænger til et serviceeftersyn for at kunne optimere driften, der gerne skulle medvirke til, at bilerne bliver stående i garagen.

Mødet i Teknisk Udvalg 17.januar gav heldigvis opbakning til disse krav fra vores side, hvorfor vi heller ikke havde problemer med forslaget om at iværksætte en grundig debat med borgerne i hele hovedstadsområdet samtidig med en opfordring til alle kommuner om at medvirke til en vejledende folkeafstemning. Støtten til udtalelserne tidligere fra omegnskommunernes samarbejde blev også vedtaget i enighed.

Lokalt i byrådet er der på den baggrund nu alene uenighed om støtte til Miljøringen eller ej.

Derfor er det også vigtigt, at regeringen netop har meldt ud, at man vil låne milliarder til forbedring af den kollektive trafik – og derefter etablere et selskab, der kan låne milliarderne, der skal bruges til lavere takster i den kollektive trafik og ikke mindst bruges til investeringer i ny kapacitet i tog og busser.

Miljøringens endelige igangsættelse afventer dog, at forudsætningerne for pendlere og brugere er i orden først!