Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Vallensbæk Mose – velkommen til nyt formandskab!

Med sin rekreative og unikke natur er Vallensbæk Mose et velbesøgt og meget værdsat område. 

På årets sidste bestyrelsesmøde valgtes byrådsmedlem, Birgit Nielsen fra Ishøj som ny formand i 2012 efter byrådsmedlem Svend-Erik Hermansen fra Høje-Taastrup, som fortsætter som næstformand det kommende år.
Begge opfordrer alle borgere i Vallensbæk Moses 4 ”ejerkommuner” til at tage en tur på cykel, i løb, i gang - eller måske via en længere omvej med bilen - for at opdage – eller genopdage – mosens mange muligheder.

Borgerne kan finde aktuelle oplysninger og billeder fra mosen via www.vallensbaekmose.dk.

En tur i mosen enten på cyklen eller i traveskoene sker bedst via en af stierne under motorvejen fra Taastrup og ellers via stisystemerne fra de øvrige kommuner.
Man kan også køre til mosen i bil til adressen Rendsagervej 5. 

Selvom motorveje omkranser hele området, er der faktisk fred og ro og ikke mindst en helt speciel flot natur.
En af de store opgaver i det kommende år vil være at holde øje med planlægningen af forløbet af den nye bane mellem Købehavn og Ringsted, som i høj grad vil berøre vandvolumen i Vallensbæk Sø – find mere om dette projekt via www.svend-erik.nu/380.html. 

I/S Vallensbæk Mose - et natur- og fritidsområde

Søerne i Vallensbæk Mose er oprindeligt anlagt som to store regnvandsbassiner, der skal sikre Store Vejle Å mod oversvømmelse, men man fandt dog hurtigt ud af at området også kunne blive et fint rekreativt område. 
Derfor stiftede Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund og Vallensbæk Kommuner i 1976 selskabet I/S Vallens-bæk Mose og sikrede og udviklede dermed områdets naturværdier. 

Derfor kan borgerne også i dag nyde og bruge naturen uden at skulle ret mange skridt uden for egen ho-veddør, og rigtig mange borgere og gæster bruger da også mosen og dens muligheder til alt fra kanosej-lads og lystfiskeri til ridning og vandskisport, og naturligvis til løbe - vandre- og cykelture og ophold på de mange tilgængelige grønne arealer.