Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Miljøringen – og forudsætningerne!
Svend-Erik Hermansen, ordfører i teknisk udvalg 

Så går tiden – igen – med såkaldte procesdiskussioner om miljøringen (betalingsringen, trængselsringen eller hvad man nu foretrækker at kalde miljøringen!).
Mon ikke der snart kommer en ordentlig debat om behov, forudsætninger og muligheder i stedet?
Socialdemokraterne i Høje-Taastrup foretrækker i alle tilfælde, at man når frem til løsninger, der opfylder Regeringsgrundlagets aftaler:

Regeringen vil fremsætte forslag om en betalingsring i Hovedstadsområdet.
Regeringen vil sikre en høringsfase og inddragelse af alle relevante interessenter.
Betalingsringen indføres for at nedbringe trængslen i og omkring
Hovedstadsområdet. Indtægterne, som forventes at udgøre ca. 2 mia. kr.,
anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring Hovedstadsområdet.
Betalingsringen vil reducere biltrafikken, sikre bedre fremkommelighed på vejene
og dermed spare borgere og virksomheder for kostbar tid, som i dag spildes i køer.
Desuden vil en betalingsring reducere luftforureningen og vejtrafikkens negative
virkninger på sundheden.

Væsentlige initiativer
Miljøringen fastholdes principielt, men alle parter incl. den socialdemokratiske trafikordfører i Borgerrepræsentationen i København bliver nødt til at acceptere, at forudsætningerne for beslutningerne på dette område skal være opfyldt før man kan starte denne Miljøring og ikke mindst opkrævningerne i den forbindelse.
Tog, busser og Metro skal nemlig fungere før Miljøringen aktiveres og her er bl.a. siddepladser til rådighed et af flere væsentlige elementer.
Samtidig med Miljøringens igangsættelse nedsættes taksterne til offentlige trafikmidler væsentligt.
Der skal være sikkerhed for økonomi og styring af trafikmidlerne i det daglige, således at forsinkelser kun hører til rent undtagelsesvist.
Jernbaneforbindelsen mellem Roskilde – Høje-Taastrup – Glostrup – Ørestad og Lufthavnen (og retur) aktiveres igen, hvorved ophobning på Hovedbanegården kan undgås, og der er direkte forbindelse i Ørestad til og fra Metroen.
S-togene skal have flere og hurtigere forbindelser især i myldretiden.
Parkeringspladserne på udvalgte stationer skal optimeres – gerne med sammenhængsrabatter i togene til brugere her.
Busbetjeningen af stationerne trænger til et serviceeftersyn for at kunne optimere driften, der gerne skulle medvirke til, at bilerne bliver stående i garagen.
Ring 5 - planlægningen skal mere konkret i gang.

Miljøringens endelige igangsættelse afventer, at forudsætningerne for pendlere og brugere er i orden først!