Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Åbent brev til Byrådet – Høje Taastrup Kommune
Taastrup, den 3. november 2011

Handicaprådet har holdt ekstraordinært møde den 2. november 2011, hvor situationen for familier med handicappede børn blev drøftet. Rådet fik en redegørelse for den aktuelle situation ved Mikala Kreiser og Jesper Neumann. Denne redegørelse gav en fornuftig beskrivelse af, hvilke problemer, der har været ved kommunens administration af især reglerne i servicelovens §§ 41 og 42. Rådets medlemmer får dog stadig henvendelser fra familier med handicappede børn, der viser, at der stadig er problemer med sagsbehandlingen og dermed retssikkerheden.

Handicaprådet opfordrer derfor Byrådet til at sikre, at der iværksættes en proces i børne- og ungerådgivningscentret for sager efter §§41 og 42 i serviceloven med det formål at:
 • Genetablere tilliden mellem borgerne og kommunen.
 • Sikre borgernes retssikkerhed.
 • Sikre borgernes medinddragelse i deres sag.
 • Sikre at menneskelighed og et positivt livssyn skal kendetegne kontakten mellem borgeren og den kommunale myndighed.
Konkret betyder det, at Handicaprådet anbefaler, at
 • Alle påklagede sager bringes tilbage til status før den nuværende aktivitet blev sat i gang.
 • Alle involverede borgere indkaldes til møde med deres sagsbehandlere. Inden mødet har kommunen fremsendt et oplæg indeholdende følgende:
 1. Hensigt med mødet.
 2. Problemstillinger relateret til den enkelte borgers sag.
 3. De gældende retssikkerhedsregler.
For at udbedre tilliden foreslås det:
 1. At der iværksættes tiltag, der sikrer en løbende objektiv rapportering om det videre forløb. Det er vigtigt at denne rapportering er tilgængelig for alle relevante parter, dvs. kommunen, de involverede borgere, Handicaprådet m.m.
 2. At der iværksættes tiltag, der sikrer den nødvendige kompetenceopbygning såvel kvalitativt som kvantitativt.
Handicaprådet ønsker på hvert møde i den kommende periode at få forelagt en redegørelse for forløbet, hvor der redegøres for hvor mange, der har fået gennemgået deres sag, hvor mange, der er blevet ændret i forhold til anmodningerne og hvor mange, der er påklaget. For de påklagede sager ønske oplysning om antal tabte sager, hjemviste sager, sager med delvist medhold og sager med fuldt medhold set fra kommunens side. 

Således besluttet den 2. november 2011
Handicaprådet i Høje-Taastrup Kommune
Formand Thomas Andersen