Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Rent vand, kloakarbejde – og kriseplaner
- af Svend-Erik Hermansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat

Sommerens uvejr, efterfølgende oversvømmelser og nu senest beskidt og usundt vand i hanerne forskellige steder i Danmark giver anledning til overvejelser om, hvorvidt den enkelte arbejdsplads er parat til at kunne tackle konsekvenserne i det daglige.

HK opfordrer derfor alle arbejdspladser til at udpege en ansvarlig på området.

Oprydning i oversvømmede kældre
Skybruddet i København og omegn i juli viste nye og ukendte arbejdssituationer på en meget kontant og direkte måde med masser af kloakvand og oversvømmelser i kældrene, hvor lagre og arkiver jo mange gange er placeret.

Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen gav umiddelbart rådgivning ud fra den aktuelle situation. Oversvømmelse fra regnskyl anses generelt ikke for at udgøre en større sundhedsfare, men hvis der har været kloakvand i oversvømmelsen, er det vigtigt at respektere almindelige hygiejniske forholdsregler. Brug her Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kloakarbejde som udgangspunkt.

Personer, der har direkte kontakt med forurenet vand eller slam, skal være opmærksomme på ikke at få rester af aflejringer i mund og øjne, og de bør vaske hænder og skifte fodtøj, når de går indendørs. Det klare råd er, at medarbejderne holder sig væk fra kloakvand. Lad professionelt og veluddannet personale / firmaer om at rydde op så hurtigt som overhovedet muligt!

Ud fra den aktuelle situation opfordrer vi til, at man på den enkelte arbejdsplads drøfter situationen om urent vand og om oversvømmelser af kældre hurtigst muligt for at få udarbejdet planer, der kan tackle følgevirkningerne, før der udbryder sygdom.

I den forbindelse vil det være fornuftigt at diskutere med arbejdsgiveren ved næste arbejdspladsvurdering (APV) om arkiver og andet er korrekt og fornuftigt placeret i en regnvejrstruet kælder. En særlig indsats efterfølgende for at forebygge tilløb til skimmelsvamp og til at kunne undgå lugtgener bør også være med på ”dagsordenen” i enhver virksomhed.

Forurenet vand
Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at der er adgang til rent, friskt og sundt drikkevand på arbejdspladsen. Forleden stod en del arbejdspladser pludselig uden rent vand, da der blev advaret mod at slukke tørsten fra hanerne. Årsagen var, at kommunerne frygtede, at vandet var forurenet med E.coli-bakterier. Samtidig har en virksomhed pligt til at orientere medarbejdere om vandproblemerne, så snart de møder på arbejdet.

Det overordnede ansvar ligger hos ledelsen, der skal sørge for at udpege en person, der er ansvarlig for oplysninger om og for vandforsyning, hvis der opstår problemer. Hvorvidt en medarbejder kan kræve vand på flaske, eller om det er nok, at chefen stiller en vandkoger til rådighed, hvis der er mistanke om forurenet drikkevand, er ikke klart, men det er klart, at en dialog om niveauet i disse situationer bør ske, før der igen opstår lignende tilfælde.

Kriseplaner
Sommerens vandproblemer i forbindelse med skybruddene viser under alle omstændigheder, at det er vigtigt, at enhver virksomhed – stor som lille – har et kriseberedskab. Det er derfor vigtigt, at alle virksomheder har en kriseplan klar, hvis uheldet skulle være ude. På den måde kan alle være klar over ansvar, informationsmåde og dagligdag i en ny situation.

Hvis der opstår umiddelbart uløselige problemer på vand- og kloakområdet, skal I rette henvendelse til den lokale HK-afdeling – eller eventuelt til Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet overvejer pt. mulighederne for mere konkret vejledning på området med kloak- og vandproblemer. På dette grundlag kunne det være fornuftigt om arbejdsmarkedets parter udarbejdede mere brancherettede vejledninger på området.