Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Psykiatribussen blev desværre nedlagt!
- af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne

På september måneds byrådsmøde skulle der spares 100.000 kr. gennem nedlæggelse af Psykiatribussen målrettet især unge mennesker.
Det var – som sædvanligt – det borgerlige flertal anført af den konservative borgmester, der stod bag forslaget.

Oprindelig blev bussens indsats sat i værk af Socialdemokraterne i budgetforliget for 2010, men det betød ikke noget for borgmesteren, da A jo ikke var med i budgettet for 2011….
På sædvanlig konservativ vis gik man alene efter pengene og ikke efter de behov, der måtte være på området.

Behovet for en indsats er nemlig til stede, da mange unge ikke ved noget om psykiske lidelser – og her kunne vi have skabt et rum, hvor der målrettet kunne tales om psykiske lidelser og mental sundhed samtidig med, at man måske kunne få nedbrudt tabuer i forhold til psykisk sårbarhed.
Det var allerede planlagt, at Psykiatrifondens bus skulle på besøg hos skolerne i løbet af efteråret.
Psykiatribussen er en projektbaseret og oplysende aktivitet, hvor indsatsen kunne medvirke til at aftaburisere psykisk sygdom og sindslidelse, hvilket også kunne forbedre mulighederne for at kunne mestre et liv med sindslidende i familien eller i omgangskredsen.

Socialdemokraterne gjorde de borgerlige - og her især de konservative - opmærksom på udspillet ”Borgernes Samfund – fokuseret strategi for psykiatrien”, som det konservative folkeparti fremlagde så sent som den 4.september 2011.
Her fremhæver man netop børn og unge, som har klare og uvetydige behov på psykiatriområdet.
Bemærkningerne om dette udspil hørte efter de konservatives opfattelse i Høje-Taastrup byråd ikke hjemme i aftenens debat – mærkeligt nok!

Socialdemokraterne vil modsætningsvis insistere på, at sagen kommer med i budget 2012, hvis vi skal være med i et budgetforlig.

Et lille efterskrift, som understreger hvor sølle det borgerlige flertal opfører sig overfor svage grupper, skal være fra en af aftenens sidste sager på det lukkede byrådsmøde, hvor man mente at kunne finde 250.000 kr. til et projekt, som foreninger vistnok (vi kunne ikke få oplyst bagmændene m/k) uden for Høje-Taastrup Kommune skal iværksætte……