Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


S C T. H A N S A F T E N på Grønningen i Torstorp
SVEND-ERIK HERMANSEN, byrådsmedlem i Høje-Tåstrup Kommune
Tale den 23.juni 2011 kl. 2000 – 2015 i Sønderby 

Tak for indbydelsen til at tale her i Torstorp, hvor vi nu i efterhånden mange år har haft en god tradition med festligholdelse og samvær midt i året som i gamle dage og i fællesskab. 
Traditioner er noget, vi skaber og værner om i fællesskab; et fællesskab mellem os her i Torstorp, uanset hvem vi nu er hver især.

Det er i aften, vi sammen - og fælles med rigtig mange over hele landet - fejrer, at natten er meget kort, og at solen er på sit højeste. 
Vi mødes for at hilse på hinanden omkring bålet med en sodavand eller en øl i hånden og for at være med til at synge den dejlige midsommervise, som samtidig giver os billeder af en god sommer forude.
Jeg har tænkt over netop det med fællesskabet, som vi måske ikke er så opmærksomme på til daglig.
I Torstorp er vi fælles om de dejlige store grønne arealer, ligesom vi er fælles om at betale for snerydningen af stierne.

Lige nu er vi rundt omkring også fælles om at betale for nedgravning af nye varmeledninger, som gerne skulle give os bedre sikkerhed i de kolde stunder og medføre billigere varmeforsyning.
Skolen er i gang med at blive renoveret og ombygget til modtagelse af flere elever, og det er vi som brugere og skatteborgere også fælles om.
Helt aktuelt er vi fælles om i byrådet at søge at skaffe bedre forhold for stilheden (!) – eller i det mindste at sørge for, at Sydvej og måske også Hveen Boulevard bliver mindre støjende i fremtiden.
Derfor undersøger vi muligheder og nyttevirkning ved støjdæmpende asfalt, bedre afskærmning på toppen af voldene, som måske også en del steder kunne forhøjes.
Nu er det ikke nok at et byråd er fælles om en holdning; der skal også være fællesskab om opgaven og nogenlunde enighed i lokalområdet for at så store investeringer skal kunne lade sig gøre!
I den forbindelse er der også noget, som jeg vil opfordre til, at vi ikke bliver fælles om at støtte: Nogen vil nemlig gerne lukke volden op mod Hveen Boulevard og inddrage det grønne ukrudtsområde her i byudviklingen. Så her kan vi være fælles om at være imod!

Fællesskab er også forpligtende – og det siger jeg, selvom de seneste måneder i Folketinget klart har vist, at det eneste, der giver rigtig god omtale, er at man er uforpligtet og uenige om nærmest hvad som helst når som helst!
Nu må vi så se om befolkningen overalt i landet kan finde fællesskab om mange af forslagene, der er vedtaget med stemmerne 90 – 89?
Det er meget vigtigt, at det enkelte menneske ud fra hver sin platform giver sin mening til kende, uanset om det er i dagligdagen, ved afdelingsmødet, ved andelsboligforeningens generalforsamling eller ved et folketingsvalg.
Det er den måde, vi er godt med i fællesskabet på – og så giver det en god baggrund for at kunne brokke sig, hvis bestyrelsen eller et byråd eller et folketing så ikke retter sig efter, hvad vi troede, vi havde været med til at beslutte i fællesskab!

Det at være med til at beslutte og have indflydelse er noget, der kæmpes alvorligt for i bl.a. en del arabiske lande. Tænk hvis vi her i landet skulle opleve disse tilstande, som mange befolkninger der, gør lige nu.
Derfor skal der også værnes om de mange forskellige fællesskaber og om det demokrati, som vi har; det er gennem fællesskabets beslutninger, at vi får opfyldt vore behov på en masse områder uanset om det drejer sig om daginstitutionen, sygehuset, skolen, boligen, arbejdet, klubben, fælleshuset eller plejecentret.
Uanset om vi taler om politik eller om andet, er det altid bedst at mange er fælles om beslutningerne – så holder disse beslutninger nemlig længere og skaber ikke så meget usikkerhed.
Bålet her er med til også at samle til fællesskab og samvær i det mere nære samfund – og det har derfor stor betydning i dagligdagen.

Mange af jer har i familierne og i vennekredsen i disse uger oplevet veloverståede eksaminer både for studenter og 9.-10.klasserne m.fl. og i jeres fællesskaber der, har I kunnet dele glæden.
Nu skal bålet tændes - og heksen skal sendes til Bloksbjerg i Tyskland eller måske til Hækkenfeldt eller Hekla, som vulkanbjerget på 1491 meter på Island jo hedder; da jeg var på Island i sidste uge, konstaterede jeg, at der var god plads deroppe!

I ønskes alle en fortsat god Sct. Hans aften her i Torstorp!