Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Tale ved dimissionsfesten på Høje-Taastrup Ungdomsskole 22.juni 2011
  - af Svend-Erik Hermansen, formand for Høje-Taastrup Ungdomsskoles bestyrelse                                   

På Ungdomsskolebestyrelsens vegne vil jeg gerne byde forældre, medarbejdere og især heltidsundervisningens elever velkommen til denne festaften.

Jeg vil starte med at ønske jer stort tillykke med de resultater, der er opnået ved prøverne.

Vi synes, det er godt, I har taget de prøver - der er nemlig ikke spor tvivl om, at man når meget længere i sit liv, når man har vist, at man kan noget - og har fået et papir på det.

I fortsætter i forskellige former for videreuddannelse efter tilværelsen her på Ungdomsskolen, hvor 11 fortsætter på Erhvervsuddannelserne, 5 her på Ungdomsskolen, 4 på Linie 10, 5 på 10. klasses-tilbud i andre kommuner, 3 på Produktionsskole, 1 på Efterskole og 1 går i arbejde.

Og hold så fast - også når DU synes det er svært - eller når det ikke lige er noget, der interesserer dig - Det er vigtigt, at holde fast og få fortsat sin uddannelse, som nu om dage aldrig bliver helt færdig - ellers bliver det meget, meget sværere at få et arbejde og at blive ved med at beholde det.

Alle erfaringer i samfundet viser, at sådan er det lige nu og i fremtiden.

Mange af jer vil i de næste mange år også opleve, at det arbejde, man starter med at få, ikke er det arbejde, man bliver ved med at have - Det skyldes blandt andet, at virksomhederne og arbejdspladserne hele tiden udvikler sig.

Meget er lykkedes for jer elever, men også meget er dermed lykkedes for os som bestyrelse, der sammen med lovgivningen lægger de overordnede rammer for undervisningen her på Ungdomsskolen, hvor det er muligt at sammenblande mange forskellige aktiviteter, som så også supplerer hinanden.

Meget er også lykkedes for medarbejderne, hvor I af lærerne er ført igennem fornuftige undervisningsforløb.

Det er også lykkedes for jeres forældre, at I har bestået jeres eksaminer – og ikke mindst er det lykkedes for jer at få eksamen på grundlag af mange gode timer sammen her.

Så jeg vil slutte med endnu en gang at sige: Hold fast i at få en uddannelse - så er chancen for et godt arbejde større - og dermed et bedre liv.

Det er utrolig vigtigt for os alle, at I bliver velfungerende borgere ( - og skatteydere! ), ikke bare for jeres egen skyld, men I skal jo blandt andet være med til at betale den ældre generations pension om få år!

Tiden her på Høje-Taastrup Ungdomsskole har givet jer baggrund for hele tiden at kunne udvikle sig – og dermed skabe nye muligheder for sig selv og de mennesker, I har omkring jer.

I ønskes alle en go` sommer – og held og lykke med tilværelsen fremefter.
Tilværelsen byder nemlig på rigtig mange især gode udfordringer, men sørg nu for at få en rigtig god sommer uden for mange pligter og arbejde!