Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Økonomi, helhedstænkning, budget 2011
og 2012 samt hele sandheden……-2.udgave!

Af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Økonomiudvalget i Høje-Taastrup kommune

Det er jo altid en god ide at holde sine medarbejdere orienteret om bl.a. den økonomiske situation og dermed også søge at skabe forståelse for, hvorfor vi nu alle skal handle, som byrådsflertallet beslutter.

Desværre har vi i de senere år set og især hørt borgmesteren snakke udenom, når der skulle forsvares nedskæringer og gives forklaring på nødvendigheden af en stadig dårligere service overfor især børnefamilier, skoler og ældre i Høje-Taastrup kommune.

Socialdemokraterne fik fat i indledningen til det oplæg, som borgmesteren ville anvende på stormøderne. Derfor kommenterede vi også i 1.udgave (www.svend-erik.nu/339.html) oplægget, og ikke mindst gav vi sandheden……..i håbet om, at det kunne give inspiration til spørgsmålene, som han havde inviteret til!

Borgmesteren og hans 12-mandsgruppe har bl.a. disse synspunkter om den økonomiske situation:

Kommunens dårlige økonomi afspejler, at vi har stigende udgifter til flere og flere ældre borgere med plejebehov, at udgifterne på det specialiserede socialområde er steget voldsomt, og endelig belaster den stigende ledighed kommunekassen. På indtægtssiden er selskabsskatterne faldet markant som følge af finanskrisen.”

Det er desværre langt fra hele sandheden om den uhyre dårlige situation, som Høje-Taastrup kommune lige nu befinder sig i, og det ville være et rimeligt krav, at borgmesteren holdt sig til hele sandheden, når medarbejderne skulle orienteres!

Som det fremgår af borgmesterens plancher fra Stormøderne mangler der en del forklaringer og relevante synspunkter – find plancherne Her.

Socialdemokraterne er derfor fortsat nødt til at hjælpe ham lidt her med supplerende og væsentlige oplysninger:

I 2007 besluttede et folketingsflertal med de konservative i spidsen, at Høje-Taastrup kommune skulle miste 55 mill. kr. årligt i tilskud via ændringer i den såkaldte udligningsordning, uanset at vi fortsat havde forpligtigelser og behov for at kunne anvende disse midler.

Byrådet satte ad 2 omgange skatten op med i alt 0,32 % svarende til ca. 20 mill. kr. for at kompensere for dette årlige tab.

Men der mangler altså fra 2007 og fremefter ikke mindre end 35 mill. årlige driftskroner – og det har flertalspartierne endnu ikke ønsket at gøre noget ved - formentlig ud fra, at det var Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale, der udgjorde folketingsflertallet……

Forklaringen om de store overskridelser på det sociale område er fortsat overfladisk, eftersom vi endnu ikke har kunnet få nogle konkrete og brugbare forklaringer på meget store overskridelser, som ser ud til ustyrligt at fortsætte – og uden forklaringer er der jo ikke baggrund for at kunne handle.

Plancherne giver i øvrigt et godt billede af de uforklarlige overskridelser, som vi endnu ikke har fået forklaringer på (og heller ikke her), men alene har mærket som konsekvenser for den kommunale service – og for medarbejderne, som har mærket det ved de store fyringsrunder, som åbenbart skal fortsætte med folketingsflertallets straffebestemmelser overfor kommunerne i 2012 og fremefter.

Baggrunden for at kommunerne fratages yderligere midler i disse år er bl.a. også, at folketingsflertallet har været donor for ikke mindre end 3 ufinansierede skattelettelser – og det går selvfølgelig ud over kommunerne, men heller ikke det fortæller den konservative borgmester, der samtidig er næstformand i det konservative folkeparti, der står bag skattelettelserne i Folketinget….

Bureaukratiske bestemmelser på mange områder er med til at trække kræfterne ud af kommunernes medarbejdere samtidig med tvungen udlicitering af arbejdsopgaver med fyringer til følge – og det hører vi så heller ikke meget om.

Listen er endnu længere, men her følger et bud på fremtiden fra Socialdemokraterne, hvor der må og skal tilføres midler fra staten til kommunerne samtidig med at Høje-Taastrup kommune skal have lov at sætte skatten op for at kunne kompensere for nedskæringerne tidligere.