Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Økonomi, helhedstænkning, budget
2011 og 2012 samt hele sandheden…….. 

Af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Økonomiudvalget i Høje-Taastrup kommune

Denne ”annonce” kan lige nu ses på kommunens hjemmesider:

Stormøder for alle medarbejdere 18. maj 
Borgmesteren inviterer alle medarbejdere til stormøder om kommunens økonomiske situation. Hvorfor ser vi igen, at udgifterne løber fra os? Var arbejdet med budget 2011 ikke ordentligt?Hvad sker der nu, og hvad er det for en proces, vi står overfor? 
Kom og hør nærmere og få svar på dine spørgsmål.Det sker onsdag d. 18. maj i Hedehuset kl 9.00, Medborgerhuset kl. 11.00, Byrådsalen kl. 13.00

Det er jo altid en god ide at holde sine medarbejdere orienteret om bl.a. den økonomiske situation og dermed også søge at skabe forståelse for hvorfor vi nu alle skal handle som byrådsflertallet beslutter.

Desværre har vi i de senere år set og især hørt borgmesteren snakke udenom, når der skulle forsvares nedskæringer og gives forklaring på nødvendigheden af en stadig dårligere service overfor især børnefamilier, skoler og ældre i Høje-Taastrup kommune.

Socialdemokraterne har fået fat i dele af det oplæg, som borgmesteren vil anvende på stormøderne. Derfor vil vi også i dette indlæg kommentere dette oplæg og ikke mindst give hele sandheden……..

Det kan måske også bruges som inspiration til spørgsmålene, som han har inviteret til!

Borgmesteren og hans 12-mandsgruppe har bl.a. disse synspunkter om den økonomiske situation:

Kommunens dårlige økonomi afspejler, at vi har stigende udgifter til flere og flere ældre borgere med plejebehov, at udgifterne på det specialiserede socialområe er steget voldsomt, og endelig belaster den stigende ledighed kommunekassen. På indtægtssiden er selskabsskatterne faldet markant som følge af finanskrisen.”

Det er desværre langt fra hele sandheden om den uhyre dårlige situation, som Høje-Taastrup kommune lige nu befinder sig i og det ville være et rimeligt krav at også kommunens borgmester holdt sig til hele sandheden, når medarbejderne skulle orienteres!

Nu hjælper vi ham lidt her med supplerende og væsentlige oplysninger:

I 2007 besluttede et folketingsflertal med de konservative i spidsen, at Høje-Taastrup kommune skulle miste 55 mill. kr. årligt i tilskud via ændringer i den såkaldte udligningsordning uanset at vi fortsat havde forpligtigelser og behov for at kunne anvende disse midler.

Byrådet satte af 2 omgange skatten op med 0,32 % svarende til ca. 20 mill. kr. for at kompensere for dette årlige tab.

Men der mangler altså fra 2007 og fremefter ikke mindre end 35 mill. driftskroner – og det har flertalspartierne endnu ikke ønsket at gøre noget ved formentlig ud fra, at det var Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale, der udgjorde folketingsflertallet……

Forklaringen om de store overskridelser på det sociale område er fortsat overfladisk eftersom vi endnu ikke har kunnet få nogle konkrete og brugbare forklaringer på meget store overskridelser, som ser ud til ustyrligt at fortsætte – og uden forklaringer er der jo ikke baggrund for at kunne handle.

Baggrunden for at kommunerne fratages midler i disse år er bl.a., at folketingsflertallet har været donor for ikke mindre end 3 ufinansierede skattelettelser – og det går selvfølgelig også ud over kommunerne, men heller ikke det fortæller den konservative borgmester, der samtidig er næstformand i det konservative folkeparti, der står bag skattelettelserne i Folketinget….

Bureaukratiske bestemmelser på mange områder er med til at trække kræfterne ud af kommunernes medarbejdere samtidig med tvungen udlicitering af arbejdsopgaver med fyringer til følge – og det hører vi så heller ikke meget om.

Listen er endnu længere, men jeg stopper her med et bud på fremtiden fra Socialdemokraterne, hvor der må og skal tilføres midler fra staten til kommunerne samtidig med at Høje-Taastrup kommune skal have lov at sætte skatten op for at kunne kompensere for nedskæringerne tidligere.

God fornøjelse med Stormøderne!