Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoSct. Hans – Aften i Gadevang!

  - SVEND-ERIK HERMANSEN,
Viceborgmester i Høje-Taastrup kommune Tale den 23.juni 2006 kl. 2130 i Gadevang:  Sct. Hans – Aften i Gadevang!

Tak for indbydelsen til at tale Sct. Hans-aften her i Gadevang, hvor I jo i efterhånden mange år har haft en rigtig god tradition med festligholdelse og samvær midt i året. Min seneste optræden på denne plads er vel for snart 20 år siden!

Der findes ikke noget mere sommerligt end Sct. Hans - aften, hvor vi mødes for at hilse på hinanden omkring bålet med en sodavand eller en øl i hånden og for at være med til at synge midsommervisen.  

Det er også en god anledning til at være sammen ude i det fri – og for mange børn er det spændende med et stort bål og afbrændingen af heksen.
Det er nu, solen går så sent ned og står så tidligt op, at det nærmest virker som om det aldrig bliver rigtig mørkt.
Det er også aftenen, hvor vi lige tænker lidt over tilværelsen: hvad er gået godt - og hvad skulle gerne gå bedre i fremtiden?

Jeg har kigget lidt på et par af de emner, som på det seneste har fyldt meget i medierne og i diskussionerne på mange arbejdspladser og i den enkelte familie.
Her er velfærden noget alle taler om og har en mening om, ligesom holdningen til forskellige religioners indflydelse på livet også har været i spil!  

Jeg vil også komme en tur omkring de barske børnerim – og vil tilslut fortælle især børnene noget om, hvor galt det kan gå ved et Sct. Hans bål…..
Så hvis I har enten mormor, farmor eller bedstemor med her i aften: så pas godt på hende!

Omkring religionen blev jeg inspireret af en kronik i Politiken forleden, hvor en amerikaner, der nu er dansk statsborger, fortalte om hendes første indtryk af Danmark og holdningen til religion: ”Skt. Hans er den mest danske af alle danske højtider. Kan man opleve og fatte Skt. Hans, kan man forstå noget om Danmark. Det er nemlig naturen og nationalismen med et stænk af hedensk kristendom”.

Og mere tydeligt kan det vel ikke siges: Danskerne er ikke til de store armbevægelser omkring deres religion, men det er dog vigtigt at understrege, at religionen aldrig må blive noget, der bestemmer samfundets måde at fungere på. Religiøse holdninger har absolut intet at gøre i det demokratiske politiske liv, da religion alene er et helt personligt anliggende. Ingen religion er nemlig demokratisk i sit udgangspunkt, hvorfor religionen må og skal være uden nogen form for indflydelse på den måde, vi udøver vort demokrati på.

Og apropos demokrati skal vi passe på, at stemmeprocenterne ikke bliver så lave ved valgene, at vi ser ligegyldigheden få overtaget!

Her har digteren Halfdan Rasmussen nogle kloge ord til eftertanke:   

Ikke bødlen gør mig bange
Ikke hadet og torturen
Ikke dødens riffelgange
Eller skyggerne på muren
Ikke nætterne, når smertens sidste stjerner styrter ned
Men den nådeløse verdens blinde ligegyldighed!

Ligegyldig har debatten om velfærden ikke været – og det er en fornøjelse for min årgang, at velfærden her i 2006 nærmest alene diskuteres ud fra, at det er spørgsmålet om fordelingen af megen velfærd. Det er ikke som i de såkaldt gode gamle dage, hvor der nærmest ingen velfærd var at fordele!

Et lokalt billede af udviklingen kan vel være, at en 4 værelses lejlighed i Gadevang lige nu koster 6 gange så meget, som da jeg købte lejlighed i Gadevang tilbage i 1975!

Udviklingen har samtidig også betydet, at danskerne faktisk lever betydelig længere nu end for blot 30 år siden. Det betyder flere på arbejdsmarkedet og dermed en bedre baggrund for den velfærd, som er nødvendig at kunne bruges til f.eks. ældre, der ikke længere kan klare sig godt.

Vi skaber også i disse år utrolig mange muligheder samtidig med adgangen til et bedre liv.

Muligheder er mange forskellige størrelser: muligheder som faktisk er skabt fordi en masse mennesker har ønsket det, krævet det og sagt ja til det: Gode boliger som fundament for en god tilværelse og ikke mindst faciliteter, som her i Gadevang med adgang til utallige TV-kanaler, klubber, tennisbaner og svømmehal – og med en station meget tæt på.

I gåafstand er der også en skole, daginstitutioner, en klub, en kirke, cafeer samt en handelsskole!  

Det er kun opstået alt sammen fordi nogen ville det og dermed formede nogle muligheder ud fra de behov, vi har som mennesker i alle aldre.
At have gode rammer for sin tilværelse, som vi nu har det her, er vigtigt for at vi kan tænke i løsninger frem for i problemer.
Så et af mine budskaber i aften er, at vi skal glæde os over fremtiden i stedet for at frygte den.

Som Tibets åndelige leder, Dalai Lama, (lidt frit citeret!) sagde på et tidspunkt:
”Der er ingen grund til at bruge sit liv på bekymringer, som man ikke kan gøre noget ved.

I stedet skal man ændre de forhold, som man kan blive bekymret over – og det man ikke kan gøre noget ved, skal man lade ligge; det nytter nemlig ikke noget at bekymre sig og gøre det til en livsform!”. Oversat betyder det, at vi også skal bruge velfærden til at give livet indhold på en god og gerne aktiv måde frem for at spilde tid på ting, man alligevel ikke kan ændre på.

Det enkelte menneske kan selvfølgelig have modgang, men udgangspunktet - rammerne om man vil - er gode – og det skal alle huske på, også når man hænger lidt med hovedet.

Det er nemlig i det daglige tilværelsen og en god fremtid skabes. Og en af de nemmeste måder at være med til at forme sin og andres fremtid på, er faktisk selv at være med til at skabe fremtiden….

Nu skal bålet tændes - og i gamle dage var bålet symbolet på, at man med det kunne holde onde kræfter væk; lad dette bål her i aften så være med til at give lidt eftertanke – og få os hver især til at tænke over, hvad det egentlig er, der er vigtigt i tilværelsen og samtidig tænke over, om der skulle være et eller andet, vi selv kunne være med til at gøre lidt bedre fra i morgen!

Heksen skal nu sendes til Bloksbjerg i Tyskland eller måske til Hækkenfeldt, som vistnok ligger på Island. Jeg vil derfor slutte nu med et af de barske børnerim, som er digtet om netop Hækkenfeldt – og til børnene vil jeg sige: Pas lige nu godt på bedstemor!

Digtet hedder: ”Ad Hækkenfeldt til”:     

Alfred havde stablet grene
Til Sankt Hans bål helt alene
Øverst som en kusk på bukken,
Sad livagtig heksedukken

Far kom ud og fik det tændt
Både bål og heks blev brændt
Luedans og flammespil
Grebet så familien til

Alles øjne havde glans
Under sangen om Sankt Hans
Slut – en sidste lues blaffen
Det var tid til aftenkaffen

Pludselig fra far det lød,
Mens den allersidste glød
Søvnigt ulmede i blæsten:
Hvor er bedstemor for resten?

I ønskes alle en fortsat god Sct. Hans aften her i Gadevang!Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk