Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


VEKS forhandler med DONG om køb af kraftvarmeværk i Køge
Kommunerne er med i VEKS med 14 % - og har 3 af de 22 (kommende) bestyrelsespladser her. Svend-Erik Hermansen er en af de tre lokale repræsentanter, og han udtrykker også stor tilfredshed med den nye udvikling, hvor vi får brugt varmt vand på en mere fornuftig måde.Overskudsvarme fra Avedøreværkerne og fra forbrændingsanlægene har nu i mange år udgjort den fornuftige forsyningsmåde på store dele af den københavnske vestegn og dermed også her i Høje-Taastrup, fremhæver han.

DONG Energy har besluttet, at decentrale kraftvarmeværker ikke længere er blandt selskabets kerneområder. Derfor har VEKS indledt konkrete forhandlinger med DONG Energy med henblik på, at købe DONG Energy’s biomassefyrede kraftvarmeværk i Køge. Værket leverer i dag el til elnettet og procesdamp til Junckers Industrier. Der er dog et stort overskud af varme, som i dag ikke udnyttes men i stedet ledes direkte ud i Køge Bugt. 

Denne varme fra kraftvarmeværket kan nyttiggøres i et nyt fjernvarme-forsyningssystem i Køge By, det vil alene sikre en reduktion af CO2-udledningen i Køge Kommune med 40.000 tons årligt.

Miljøet vinder

Flere forhold ligger bag VEKS’ beslutning om at forhandle om køb af kraftvarmeværket. Formand for VEKS Finn Aaberg siger: Realiseringen af fjernvarmeprojektet i Køge vil give en så stor reduktion i udledningen af CO2, at vi ikke kan lade det stå og falde med om DONG Energy fortsat ønsker at eje og drive kraftvarmeværket. VEKS’ bestyrelse har tidligere besluttet at gå aktivt ind i konvertering af naturgasområder til fjernvarme med det mål at reducere den samlede udledning af CO2 helt i overensstemmelse med den danske klima- og energipolitik.

Der er såvel fornuftig samfundsøkonomi som selskabs- og brugerøkonomi i at indføre fjern- varme i Køge. Det viser både udbygningsplanen samt det efterfølgende projektforslag, der netop er afleveret til myndighedsbehandling i Køge Kommune. Efterfølgende har VEKS fået udarbejdet en Due Diligence rapport – en teknisk, juridisk og regnskabsmæssig analyse - der bekræfter rationalet i at indgå i konkrete forhandlinger.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune, Erling Larsen (A), er glad for udmeldingen om, at VEKS går ind i forhandlinger med DONG om et muligt køb af kraftvarmeværket i Køge: For Køge Kommune er det af stor betydning, at få reduceret udledningen af CO2, og når DONG nu har besluttet, at selskabet ikke er interesseret i fortsat at drive kraftvarmeværket, er det meget positivt, at VEKS kommer på banen og dermed er med til at understøtte planerne for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Køge, så vi også kan nå kommunens mål på klimaområdet.


I forventning om, at forhandlingerne med DONG Energy fører til et positivt resultatet, har Køge Kommune anmodet om at blive optaget som ny interessent i VEKS, og processen er igangsat.