Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoNeutralisèr tyveriet!

Så vedtog det borgerlige flertal i Folketinget udligningsreformen - med stemmetallene 73 for og 42 imod - uden tøven at snuppe 55 mill. kr. fra Høje-Taastrup kommunes borgere hvert eneste år fra 2007 og fremefter.
Resultaterne af udligningsreformen kendes nu – og kommunen arbejder helt aktuelt ud fra et samlet sparekatalog på foreløbig 97 mill. kr. – og det er rigtig mange penge!

Gruppeformand Svend-Erik Hermansen noterer i den forbindelse, at vi endnu ikke har kunnet få at vide, om flertalsgruppen i byrådet med den konservative borgmester i spidsen vil være med til en skatteforhøjelse for at kunne kompensere vore serviceydelser for betalingerne til den vestlige del af Danmark som følge af udligningsreformen.

Derfor foreslår Socialdemokraterne nu, at byrådet på junimødet – efter vedtagelsen af udligningsreformen i Folketinget af Venstre incl. den lokalt valgte Anders Fogh, Folkepartiet incl. den lokalt valgte Pia Kjærsgaard, Radikale og Konservative – nu må indarbejde de tilladte skatteforhøjelser i såvel personbeskatningen som i grundbeskatningen som en del af grundlaget for det kommende budget siger Svend-Erik Hermansen.

Omsat til kontanter betyder det, at spareforslagene kan reduceres med 37,2 mill. kr. ved en forhøjelse af personskatteprocenten med 0,61 % samt med 4,8 mill. kr. ved en forhøjelse af grundskyldspromillen med 0,63 promille. Dertil kommer en undersøgelse af mulighederne for forhøjelser af vand- kloak- og affaldsafgifter.
Det vil betyde, at det aktuelle sparebehov så ”kun” er på 55 mill. kr eller derunder – slemt nok, men dog ikke så slemt som at skulle tage udgangspunkt i et minus på 97 mill.
Det vil betyde meget for borgere og medarbejdere med dette grundlag fastlagt her og nu fremfor usikkerhed gennem flere måneder og helt håbløse sparerunder understreger Svend-Erik Hermansen.

Socialdemokraternes grundlag for budgetarbejdet er fortsat:

- Budget 2007 fastlægges i overensstemmelse med befolkningens og erhvervslivets behov ud fra de naturlige forventninger til den fornødne økonomi til serviceudgifter til sikring af kvalitet og kerneydelser i den kommunale service.

- Budget 2007 skal være udtryk for den nødvendige prioritering i Høje-Taastrup kommune omfattende bl.a. ældre, børn, unge, åbningstider i daginstitutionerne, kulturelle tilbud, sygedagpenge, kontanthjælpsmodtagere, beskæftigelse, integration, skoler, sociale opgaver i øvrigt, pris – og lønudviklingen, hjemløse, sundhedsopgaver i fremtid og nutid, kvalitetsudvikling på alle planer, det frivillige forebyggende arbejde, fleksjobs, revalidering, vej – og stiudbygning, snerydning, renovering, forsøgs- og udviklingsarbejde og borgerservice i bred forstand m.m.

- Budget 2007 skal være fornuftigt, socialt velafbalanceret, ansvarligt og fremtidssikret samt ikke mindst tage udgangspunkt i den befolkningsudvikling, der er i Høje-Taastrup kommune.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk