Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Vinteren må ikke lamme Høje-Taastrup igen!

  - af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk ordfører i Teknisk Udvalg

Socialdemokraterne ønsker på baggrund af vinterhændelserne de seneste måneder en samlet drøftelse af konsekvenserne af vejret på førstkommende møde i Teknisk Udvalg i februar 2011.
Derfor har vi fremsat et forslag med henblik på at få en samlet drøftelse på det næste møde.
Det er ud fra situationen et omfattende og samlet helhedsorienteret forslag.

Alt for mange forskellige byrådsmedlemmer, ledere og andre dybt involveret i hver sin del af vintertjenesten har nemlig i de seneste uger været ude med masser af særmeldinger og egne holdninger til vintertilværelsen, og det har alene skabt yderligere usikkerhed såvel blandt medarbejdere i vintertjenesten som ikke mindst hos befolkningen og erhvervslivet.
Derfor vil vi gerne se på de samlede erfaringer, vi nu har alle sammen fra to hårde og besværlige vintre.

Det vil medføre, at noget af indsatsen skal revurderes på snerydningen, og helt kontant skal vi have et større saltlager indeholdende tilstrækkelig med salt også til en hård vinter.
Det betyder investeringer, men det er nødvendigt for at vi fremover kan klare måske mere konstante kolde vintre.

Den manglende affaldsindsamling undervejs har givet borgere og erhvervsliv usikkerhed og problemer, og det må der findes en betydelig mere fleksibel løsning på i fremtiden; her tror vi, at de nu indhøstede erfaringer vil kunne give en god baggrund for fremtidige nødplaner!

Økonomien er altid vigtig og med overskridelser i 2010 på over 10 mill. kr., er der også en væsentlig opgave i 2011 med at finde ud af, hvad vi i givet fald gør, eftersom regeringens genopretningsplan (nedsmeltningsplan!) og finanslov 2011 faktisk påbyder bøder til kommunen ved budgetoverskridelser……

Et andet element i fremtidsindsatsen er, at der er behov for meget mere målrettet information i de enkelte situationer overfor borgerne således at megen usikkerhed om serviceniveau, nødsituationer med konsekvenserne beskrevet og almen viden er nødvendig.

Jeg ser på den baggrund frem til at få en meget målrettet og ikke mindst konstruktiv målrettet løsningsorienteret drøftelse ud fra de helt aktuelle erfaringer som baggrund for holdbare beslutninger. 

Forslagene lyder således:

1. Snerydningen
Hvilke problemer på veje, fortove og cykelstier?
Hvilke løsningsmuligheder i fremtiden?
Muligheder for tilstrækkeligt saltlager?
Behov for regulativændringer?
Andet?

2. Skrald
Hvilke problemer?
Hvordan lave nødberedskab og nødplaner?
Flere løsningsmuligheder i fremtiden?
Forslag til nyt kontraktindhold med afhentningsfirma?
Andet?

3. Økonomi
Samlet resultat af overskridelser i vintertjenesten i 2010?
Tillægsbevillingsbehov for balance i regnskab/budget 2010?
Prognose for overskridelser i 2011?
Prognose for tillægsbevillingsbehov i 2011?
Ved budgetoverskridelser i 2011 skal der betales strafafgifter til staten – hvilke beløb og med hvilken finansiering?
Andet?

4. Vejsituationen
Konsekvenser af vintervejret for veje og stier?
Nødvendige handlinger til reparationer?
Forbedringsmuligheder i fremtiden?
Andet?

5. Andre områder
Bygningsskader?
Problemerne for hjemmeplejen?
Busbetjening?
Andet?

Hvis du mener, at der mangler noget her, er du meget velkommen til at give mig en kort mail med dit forslag eller din kommentar senest med udgangen af januar måned på svenderikhe@htk.dk