Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Til borgmester Michael Ziegler

Skal afhentning af skrald være et spørgsmål om helbred?

Det voldsomme snevejr, der har ramt landet i december måned, har ganske naturligt påvirket tømningen af borgerens skrald også i Taastrup kommune.

Men hvem har ansvaret for, at der bliver tømt skrald når sneen falder? Kommunens førstemand borgmester Michael Ziegler har udtalt, at der er ”kvalitetsproblemer med affaldsafhentningen” samt at man er i dialog med entreprenøren. Denne dialog burde borgmesteren måske have taget med borgerne for længe siden, når man tænker på at borgmesteren ved forrige kommunalvalg bl.a. gik til valg på, at alle kommunens veje skulle afprivatiseres. Hvis borgmesteren havde holdt sit valgløfte, havde afhentningsproblemerne været  minimale i kommunen i dag, for så havde kommunen haft pligt til at rydde vejene, og det er jo netop den manglende rydning af sne, der er årsagen til, at skraldemændene ikke kan komme til at passe deres arbejde, hvad de meget gerne vil.

Borgmesteren bør huske på, at alle grundejere betaler for vedligeholdelse og snerydning via ejendomsskattebilletten, så hvis det ikke rækker, ja så må man jo opkræve noget mere, det kan ikke være meningen at en skraldemand skal udsættes for fare ved at passe sit arbejde.

Der er regler for, hvornår en skraldemand må afhente hos en grundejer når sneen er faldet. I forbindelse med snevejret i foråret 2010 gav Arbejdstilsynet renovatøren et påbud om omgående at ”standse arbejdet”, samt et forbud mod ”afhentning af dagrenovation på isglat underlag”. Påbuddet blev opretholdt indtil forholdene var bragt i orden. Det vil sige, at det påhviler grundejeren at rydde sit fortov og indkørsel til det sted hvor skraldestativet er placeret, men mange glemmer, at man ikke kan køre med den påbudte kærre (sækkevogn) når der ligger bunker mellem fortovet og vejen, samt at der ikke er ryddet på selve kørebanen.

Måske er løsningen, at såfremt en grundejer ikke selv kan finde ud af at gøre kørevejene sikre, så kommer kommunens folk og gør det på grundejerens regning.


Med venlig hilsen
Tillidsmand for skraldemændene i 
Høje-Taastrup kommune
Finn Kristiansen