Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Samtaler om afskedigelser finder sted den 2. november 2010 


Den 14. oktober 2010 vedtog Byrådet i Høje-Taastrup Kommune budget 2011-2014. I budgettet indgår besparelser i form af stillingsnedlæggelser for knap 66 mio. kr. svarende til 151 stillinger. 91 af disse realiseres nu, og medarbejderne får den 2. november besked om, hvem der påtænkes afskediget. De resterende 60 stillinger vedrører skoleområdet og afventer vedtagelsen af en ny skolestruktur. Derfor får medarbejderne på skoleområdet først besked om eventuelle afskedigelser den 3. februar 2011.

Det vil sige, at der i første omgang bliver nedlagt 91 stillinger. På nuværende tidspunkt er dette antal reduceret til 40 afskedigelser, og 6-14 medarbejdere vil blive sat ned i tid. Det reducerede omfang af afskedigelser er fremkommet ved hjælp af frivillige ordninger (pension, nedsat tid m.v.) og ledige stillinger, der ikke besættes, eller omrokeringer af medarbejdere. Antallet kan komme længere ned, når alle ønsker om frivillige ordninger er behandlet. Tirsdag den 2. november får de medarbejdere, der påtænkes opsagt, besked.

Biblioteker lukket 2. november
Kommunens biblioteker holder lukket den 2. november. Alle kommunens øvrige institutioner holder åbent som sædvanlig, men borgerne kan dog forvente at møde en noget trykket stemning blandt ledere og medarbejdere på de arbejdspladser, som berøres af afskedigelserne.

”Det er en ubehagelig situation, men besparelserne er ikke til at komme udenom. Når størstedelen af kommunens budget på knap 3 mia. kr. går til lønninger, er det umuligt at gennemføre besparelser i den nødvendige størrelsesorden, uden at det indebærer afskedigelser”, siger borgmester Michal Ziegler og tilføjer:

”Jeg forventer, at vi kan reducere antallet ved hjælp af frivillige ordninger og ved ikke at besætte ledige stillinger. Erfaringerne fra besparelserne i administrationen før sommerferien viser, at det er sandsynligt.”

Hjælp til afskedigede
De ledere, som skal gennemføre afskedigelsessamtalerne den 2. november, er gennem den seneste tid blevet uddannet, så de kan gennemføre afskedigelserne på en så ordentlig og værdig måde som muligt. Samtidig bliver der iværksat en række hjælpeforanstaltninger for de medarbejdere, der bliver ramt. 

For de medarbejdere, som skal afskediges, tilbyder kommunen:

  • Bl.a. jobsøgningskurser i opsigelsesperioden.

  • Samtaler med en krisepsykolog.

  • I særlige situationer kan der, ud fra en konkret vurdering, aftales en midlertidig omplacering i opsigelsesperioden.

  • Hvis der i opsigelsesperioden opstår ledige stillinger, skal de opsagte medarbejdere tilbydes stillingerne, hvis de har de relevante kompetencer.


De 91 stillingsnedlæggelser er fordelt således på kommunens serviceområder:

Sundhedsområdet: 1
Rengøringsområdet: 9
Vej og Park-området: 3
Fritids- og kulturområdet: 15
Daginstitutioner: 36
Ældreområdet: 20
Social- og handicapområdet: 7

I alt 91.