Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


   Ny influenzasæson forude  
- af Svend-Erik Hermansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat 


Sidste år var hele verden meget optaget af snakken om en truende influenza. Det var lidt anderledes end sædvanligt, hvor efterårstiden normalt var alene om influenzarisikoen. Den situation ser det ”heldigvis” ud til, at vi er ved at være tilbage i. 


Der er dog ikke nogen tvivl om, at influenza - uanset type og tidspunkt - er ubehagelig for den, der rammes af sygdommen. 

Modsætningsvis er det også vigtigt, at man som medarbejder ikke lader sig presse fra hverken arbejdsgiver og/eller kolleger til at lade sig vaccinere. Der er på en del arbejdspladser tilbud om gratis vaccination mod den ubehagelige sygdom, som influenzaen jo er. Derfor vil der også altid være en del diskussioner på arbejdspladserne om det fornuftige i at lade sig vaccinere – eller ej. 
HK mener, at det er fint med tilbud om vaccination på arbejdspladsen, men vi advarer imod, at man på nogen måde forsøger at gøre tilbudet mere eller mindre tvungent for den enkelte medarbejder. 

Den eneste, der kan tage stilling til spørgsmålet om vaccination eller ej er nemlig den enkelte medarbejder – eventuelt i samråd med egen læge. 

For at undgå problemer med den stillingtagen, er det altid en god ide, at indføje en tekst om tilbud om influenzavaccination i virksomhedens personalepolitik. Dermed er der styr på holdninger og procedurer forud for konkret stillingtagen. Det betyder, at der aldrig er tvivl om, at vaccination er et tilbud og ikke et krav. 

Bedre hygiejne kan i øvrigt også medvirke til at undgå influenza, og en undersøgelse sidste år fortalte, at ikke mindre end 65 procent fandt, at arbejdspladsen kunne sørge for initiativer, der fører til bedre hygiejne. 

Brug derfor denne lejlighed til at kigge på mulighederne for at kunne opnå en bedre hygiejne generelt på arbejdspladsen sammen med kolleger og arbejdsgiver. 

Find meget mere om influenza, hygiejne og vaccinationer på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt hos Statens Serum Institut

Det skal understreges, at der det seneste år ikke har været særlig mange henvendelser om ubehageligt pres på medarbejdere i denne situation – så fornuften er heldigvis med ud fra holdningen om, at det enkelte menneske selv bestemmer her! 

Hvis der er problemer på arbejdspladsen med stillingtagen og mere eller mindre pres og forsøg på tvang: Kontakt altid 
din lokale HK-afdeling for at hente hjælp og råd her. 
Find også mere om influenzavaccinationer på 
www.sundhed.dk og på www.arbejdsmiljøportalen.dk