Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoVelfærd også i fremtiden – det er faktisk ikke så svært!

    - af Svend-Erik Hermansen

Velfærden diskuteres meget i disse uger; desværre ud fra nogle helt forkerte præmisser om, at Danmark er truet af snart sagt hvad som helst og ikke mindst truet af en voksende befolkning af ældre uproduktive mennesker!

Derfor har den borgerlige regering lagt et forslag frem om stramninger overfor menneskers liv næsten uanset alder på trods af, at vi er – og fortsat vil være – et af verdens rigeste samfund.

Som følge af ændringen i alderssammensætningen af befolkningen med færre i den erhvervsaktive alder og flere i senioralderen, mener regeringen, at efterlønnen reelt skal fjernes, ligesom unge skal presses igennem uddannelsessystemet på langt kortere tid end i dag. Det pakker man så ind i flotte ord om større ansvar for den enkelte ved hjælp af deciderede tvangsforanstaltninger for ledige – som dog ikke omfatter pligter til erhvervslivet om at tage ledige ind; intet nyt under solen!

Jeg er sikker på, at alle borgere – ung som ældre – i Danmark gerne vil arbejde, tjene sine egne penge og leve sit liv i respekt for andres måde at være på.
Vi skal derfor – bare – skabe forudsætningerne for, at det kan lade sig gøre – og det burde ikke være så svært ej heller i den fremtid, som er på vej.

Aktuelt er der fortsat 150.000 ledige samt et større antal kontanthjælpsmodtagere, der også gerne vil i job. Hvorfor starter man ikke allerede nu her med aktivt at udvide den permanente arbejdsstyrke med uddannelsestilbud, med tilbud om flere former for indslusning til en tilværelse, der også omfatter arbejde eller for den sags skyld for en gangs skyld hører lidt på, hvad den ledige selv har af ønsker og krav for at kunne være med?

Antallet af sygedagpengemodtagere har gennem de senere år været stærkt stigende og omfatter nu et antal, der er lige så højt som ledighedstallet. Alle undersøgelser fortæller samtidig, at op imod 40 % af sygemeldingerne skyldes forhold i arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads.

Kunne der ikke tages mere målrettet og håndfast fat her overfor arbejdsgiverne?

I stedet foreslår regeringen oprettet en nedslidningsfond, hvorfra projekter skal finansieres for at virksomhederne kan blive dygtigere – fint nok, men kunne man ikke bare give ansvaret til den ledelse, som har pligten til at lede og fordele arbejdet og forpligtige virksomhederne til at arbejde ud fra, at mennesker ikke blev syge?

Ældres muligheder på arbejdsmarkedet mener regeringen bedst sikres ved at tvinge mennesker til at blive på arbejdspladsen uanset tilstand bl.a. gennem væsentlige forringelser af efterlønnen; hvad med at formulere en seniorpolitik i stedet…? Jeg er helt sikker på, at mange i den såkaldte senioralder meget gerne ville blive på arbejdspladsen, hvis arbejdet her var tilpasset deres situation i respekt for det arbejde, der nu skulle udføres med en ordentlig ledelse og en ordentlig tone.

Mennesker i Danmark ønsker færre regler og noget helt andet end pisk for at blive på arbejdsmarkedet!
Min konklusion er derfor at fremtidens velfærd kan sikres ved, at man skaber plads til alle på det danske arbejdsmarked, giver gode uddannelsestilbud og ikke mindst sørger for et godt og bedre arbejdsmiljø samt bruger menneskers erfaring positivt!

Hvor svært kan det egentlig være….?

Beslutningerne om fremtidens velstand og velfærd er for farligt at overlade til de borgerlige markeds – privatiserings – og sanktionsholdninger!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk