Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Sct. Hans – Aften i Gadevang! - 2010

SVEND-ERIK HERMANSEN, byrådsmedlem i Høje-Taastrup kommune

Tale den 23.juni 2010 kl. 2100 i Gadevang: Sct. Hans – Aften i Gadevang!

Tak for indbydelsen til Sct. Hans-aften her i Gadevang, hvor I har en rigtig god tradition med samvær midt i året for at festligholde årets midtpunkt. 

Det er en del af sammenholdet i denne store bebyggelse, hvor alle er indbudt til at være med – en del af det sammenhold, som jeg tænker tilbage på med stor fornøjelse, når jeg mindes mine godt 20  år som beboer i Gadevang!

Sct. Hans-aften er en gammel dansk tradition, der i bund og grund handler om netop fællesskab og ikke mindst om at stå sammen mod det onde i verden og omegn.

Fællesskab og sammenhold møder vi jo heldigvis i tilværelsen på mange måder – og i disse VM-fodboldtider er der absolut sammenhold og medleven, når Danmark kæmper kampene.

I morgen aften, når vi vinder over Japan - og kommer videre - vil vi forstå at vise sammenholdet!

Sammenhold er også nødvendigt for at komme godt ud af den krise, som berører mange mennesker og virksomheder i disse år.

Vi føler os nok ikke alle sammen i det daglige som en aktiv del af det sammenhold, men vi berøres jo på forskellig vis alligevel af det, der bliver besluttet i den sammenhæng uanset om det foregår globalt, indenfor EU eller nationalt, når rød og blå blok i Folketinget slås og skændes i stedet for at samarbejde om noget, der måske kunne give ejerskab og sammenhold i befolkningen!

Og det får mig til at nævne, at denne kamp også lige nu foregår her i Høje-Taastrup kommune, hvor byrådet er i gang med de årlige spareøvelser for at få vedtaget budgettet for næste år.

Her har man lagt forslag frem om at indskrænke busbetjeningen på linje 117 og linje 118, som jo rigtig mange her bruger i det daglige. Hertil kommer et forslag om at nedlægge biblioteket på Rådhuset, som jo er Gadevangs lokale bibliotek, ligesom en nedlæggelse af Høje-Taastrup Idrætspark også er på banen, hvor HTI har mange aktiviteter for mange medlemmer.

Jeg nævner disse aktuelle forslag, fordi de netop er med til at true sammenholdet, hvis de vedtages og gennemføres – og ikke mindst fordi vi skal være sammen for at kunne beholde et ordentligt serviceniveau uanset om det drejer sig om den daglige busbetjening,  om kulturtilbud eller om idrætsaktiviteter.

Det er alt sammen noget, vi har stillet til rådighed for hinanden på et tidspunkt ud fra de behov for udfoldelse, som vi har overbevist hinanden om var nødvendige.

Men aktiviteterne nævnt her er ikke kommet bare helt af sig selv - og de bevares og udvikles ikke, hvis man ikke slås lidt eller måske rigtig meget for dem.

Tilbage til en sommerlig Sct. Hans – aften; en aften hvor vi mødes for at hilse på hinanden omkring bålet med en sodavand eller en øl i hånden og for at være med til at synge midsommervisen - og undervejs måske prøver at overhøre den kedelige båltale!

Det er også den gode anledning til at være sammen ude i det fri – og for mange børn er det spændende med et stort bål og afbrændingen af heksen.

Det er nu, solen går så sent ned og står så tidligt op, at det nærmest virker som om det aldrig bliver rigtig mørkt.

Det er også aftenen, hvor der kun er ½ år til jul (!) – gad vide hvordan resten af sommeren nu bliver?

Forhåbentlig meget bedre end det kolde og regnfulde forår!

Nu skal bålet tændes - og i gamle dage var bålet symbolet på, at man med det kunne holde onde kræfter væk; lad dette bål i aften være med til at give lidt eftertanke – og få os hver især til at tænke over, hvad det egentlig er, der er vigtigt i tilværelsen og samtidig tænke over, om der skulle være et eller andet, vi selv kunne være med til at gøre lidt bedre fra i morgen, men selvfølgelig først efter at Danmark har slået Japan i fodbold!

Heksen skal nu sendes til Bloksbjerg i Tyskland eller måske til Hækkenfeldt, som ligger på Island; lad os håbe, at heksen ikke her sætter gang i forårets vulkanudbrud igen!

I ønskes alle en fortsat god Sct. Hans aften her i Gadevang!