Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Voldsomt angreb på arbejdsmiljøet

Arbejdstagersiden i branchearbejdsmiljørådene har sendt et åbent brev til beskæftigelsesministeren 

Af Jesper Pedersen 

”Et voldsomt angreb på partssamarbejdet, som er en bærende del af arbejdsmiljøindsatsen i dag.” 

Således skriver en lang række repræsentanter fra arbejdstagersiden i Branchearbejdsmiljørådene i et åbent brev til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) - herunder HK/Stat, HK HANDEL og HK/Privat. 

Baggrunden er regeringen og Dansk Folkepartis genopretningsplan, der blandt andet fjerner 50 millioner kroner i tre år fra partsindsatsen på arbejdsmiljøområdet, hvilket svarer til omkring en halvering. 

”Den voldsomme reduktion af partsmidlerne vil alt andet lige begrænse virksomhedernes viden og dermed muligheder for at nedbringe arbejdsbetinget sygefravær og forebygge antallet af arbejdsulykker og erhvervsbetingede sygdomme,” skrives der blandt andet i det åbne brev, hvor repræsentanterne for fagforeningerne undrer sig over, at regeringen og Dansk Folkeparti ikke har tænkt på den økonomiske gevinst, der ligger i at hæve arbejdsmiljøet. 

Læs mere Her