Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Rygning på eget kontor er totalt afskaffet
Rygernes sidste frirum på arbejdspladsen er nu også blevet røgfri - det er fuldstændig slut med at ryge på sit eget kontor. Det viser en undersøgelse fra HK/Privat, hvor kun 2 % svarer, at de må ryge på deres eget kontor. Det er den største kulturrevolution på landets arbejdspladser i mange år – og det er gået hurtigt, mener HK/Privat. 

- For bare fem år siden, var det utænkeligt, at man ikke kunne ryge på sit private kontor. Men i dag findes den mulighed slet ikke – og det er accepteret, at det gør man selvfølgelig ikke. Det er rygernes sidste bastion, der nu er faldet. Det er et af de største skred indenfor arbejdsmiljøet i de senere år, og det viser, hvor hurtigt en holdningsændring kan slå igennem, hvis alle parter arbejder målrettet med det, siger arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat Svend-Erik Hermansen. 

Han peger på, at både lovgivning, målrettet indsats fra de faglige organisationer og sundhedsoplysninger har medført holdningsændringen. 
Men selvom rygereglerne nu er nået helt ind på enkeltmandskontorerne, er det stadig tilladt at ryge indenfor på en fjerdedel af landets arbejdspladser. 
Undersøgelsen, der er lavet af Capacent blandt 997 repræsentativt udvalgte medlemmer af HK/Privat, viser, at 26 % stadig har mulighed for at ryge under virksomhedens tag – enten i helt særlige områder eller i særlige rygebokse. 

- Langt de fleste steder snakker man sammen og finder en løsning der passer til den enkelte virksomhed. Det kan være, at man aftaler at der må ryges i et særligt indrettet rum eller lignende. Mange steder laver man ikke bare totalforbud men finder en mellemvej. Rygerum kan være en udmærket løsning, hvis man sikrer sig, at det ikke generer nogen. Derfor er det vigtigt, at man tager en dialog om reglerne på arbejdspladsen. Det er nu slut med fri rygning på de danske arbejdspladser, siger arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat, Svend-Erik Hermansen. 

Undersøgelsen viser desuden, at Nordjyderne har de meste restriktive rygeforhold. Her har kun 18 % mulighed for at ryge indendørs, imens tallet er 31 % for medarbejdere i Hovedstaden.