Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoNej til profit på vand!

- af Svend-Erik Hermansen, medlem af Teknisk udvalg for Socialdemokraterne

Regeringen og Dansk Folkeparti er i disse uger i gang med at forsøge endnu en øvelse, der kan blive dyr for den danske befolkning og dermed for den enkelte borger. Man er i fuld gang med at danne grundlaget for en egentlig privatisering af vandforsyningen i Danmark. Igennem mange år har det været en naturlig kommunal opgave at sikre vandforsyningen – enten gennem direkte drift eller gennem samarbejde med lokalt drevne vandværker. Og det har faktisk været en udmærket ordning uden de store problemer, hvor ”hvile i sig selv princippet” har sikret en god balance mellem udgifter og indtægter.

Regeringen har nu foreslået, at man ophæver dette princip og indfører en statslig pris-fastsættelse for hver eneste vandforsyning i dette land. Samtidig ønsker regeringen, at der skal ske en såkaldt ”selskabsgørelse” af de kommunale vandforsyninger. Det betyder omsat til almindeligt dansk, at vandforsyningen skal overgå til profitgivning til de firmaer, som bider på her.

Hvad formålet med disse tiltag er står lidt hen i det uvisse, men man hævder, at der herved kan opnås effektivitetsforbedringer. I lande som Holland og England, hvor det har været forsøgt, er vandet altså blevet dyrere for forbrugerne…..

Alle må nu protestere mod planerne om at privatisere / statsliggøre (?) vandforsyningen. Vand er nemlig ikke en vare, men en menneskeret – ligesom at trække vejret!
Princippet om, at vandværkerne skal hvile i sig selv er ganske udmærket – og ingen skal her kunne påregne et overskud til nogen som helst.
Socialdemokraterne er overbevist om, at kommunerne er bedst til at sikre lave og gennemsigtige vandpriser, ligesom vi også her er bedst til fastsætte priserne ud fra den folkelige kontrol, som et byråd jo faktisk også er.

Derfor NEJ til profit på vand –
og NEJ til højere vandpriser styret af staten


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk