Ridderkorset af Dannebrogordenen

Under den 11. januar 2010 er benådet med ridderkorset af Dannebrogordenen: Byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Svend-Erik Hermansen, Taastrup

Det var teksten forleden i en meddelelse fra hoffet til mig – og en tilkendegivelse, som jeg blev glad for, selvom jeg godt er klar over, at socialdemokrater ikke altid ønsker at sige ja til at modtage en orden.

Det har jeg så gjort ud fra den synsvinkel, at jeg er tilfreds med en tilkendegivelse, som giver udtryk for en hilsen fra det samfund, som jeg er en aktiv del af!

Nu skal der så indsendes en såkaldt levnedsberetning, der omfatter fyldige oplysninger om barndom, ungdom og uddannelse, ligesom der skal beskrives noget om det område, som man har virket i, samt noget om de påvirkninger, man har fået i forhold til personer og tillidshverv m.v.

 

Find meget mere om Dannebrogsordenen og om andre ordener på www.kongehuset.dk, ligesom der findes en oversigt over alle nulevende, der har modtaget en orden på www.borger.dk