Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Sundhedsudgifterne - betalingsbudskaber…..

- af Svend-Erik Hermansen

De økonomiske vismænd forelagde i dag budskaber om øget brugerbetaling for udgifter til sundhed.
Der bruges penge som aldrig før på sygehuse, operationer, ventetider, lægebesøg og medicin m.v. i Danmark i disse år og det stiger fortsat kraftigt.
Derfor anbefaler vismændene en slags sundhedsskat og ikke mindst foreslår de øget brugerbetaling på områder, der i dag ikke er omfattet af selvbetaling.
Derudover bliver debatten om de stærkt stigende sundhedsudgifter krydret med anbefalinger om i højere grad at bruge privathospitalerne.

Så er det altså lidt underligt, at så mange veluddannede og sikkert kloge folk overhovedet ikke kigger på, hvorfor sundhedsudgifterne egentlig stiger udover at konstatere, at der bliver flere ældre og at nye forskningsresultater giver et øget pres på flere behandlingsmetoder.
Man kunne forvente, at man måske også i en bisætning (!) havde taget lidt med om at satse på, at sygdom ikke opstod……
Sygdom kan selvfølgelig ikke undgås, men "leverandørkæden" må og skal brydes, hvis et samfund skal kunne få styr på stigende udgifter.

Tager vi arbejdsmarkedet med omkring 2.7 mill. mennesker beskæftiget i Danmark kunne antallet af sygedagpengemodtagere nedbringes kraftigt, hvis hver eneste virksomhed og hver eneste medarbejder var betydelig mere bevidst om sundhed og om et ordentligt dagligt arbejdsmiljø.

Blev der lagt afgifter på her, ville det formentlig kunne medvirke til at nedbringe tilvæksten i syge fra arbejdsmarkedet, som også mange gange skal bruge sundhedssystemet med udgifter til følge.
Kommunernes forebyggende arbejde kunne også forbedres, hvis der virkelig blev satset her i samarbejde med Regionerne - og det enkelte menneske kunne nok også motiveres anderledes og mere direkte i forebyggelsens mange veje.
Det ville være et betydeligt bedre perspektiv at satse på forebyggelse på arbejdspladserne og i de kommunale aktiviteter på alle planer end blot at sætte nye takster ind overfor syge danskere!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk