Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoByrådsmødet 20.oktober 2009/ekstraordinær sag:
Status for forhandling om udvikling af arealerne ved City 2


- af Svend-Erik Hermansen, næstformand i A-gruppen

Der skal skabes sikre veje omkring CITY 2 - såvel i forhold til stiadgangene fra Torstorp som for trafikken i øvrigt til og fra City 2, ligesom de lukkede indkørsler skal åbnes.
Det er - og har hele tiden været - Socialdemokraternes holdning.Og hvad har det så med overskriften i denne sag at gøre?
En hel del, men den misvisende sagsoverskrift fortæller jo desværre helt tydeligt om den helt igennem skandaløse behandling denne sag om trafikafviklingen omkring City 2 har haft undervejs.
Det seneste eksempel på håndteringen af sagen så vi i den forgangne uge, hvor det var vigtigere for borgmesteren og formanden for Teknisk Udvalg at orientere den lokale del af verdenspressen - før man havde udarbejdet og udsendt en sagsfremstilling til byrådets øvrige 19 medlemmer om sagen!

Vore grundholdninger om behovet for trafikomlægninger og synspunkter har været endog meget kraftigt kritiseret fra flere sider her i byrådet.

Tilbage til sagen, hvor målet er at få reduceret uheldene i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustafs Gade.
Det kunne ske ved at opsætte lysregulering og anlægge cykel- og gangsti fra Nørreby, Torstorp.
Dertil kommer selvfølgelig et krav til CITY 2 om ganske omgående at få genåbnet de tidligere indkørsler til og fra City 2 ved blå og rød indgang.
Vore krav til er derfor fortsat:
• At der skal skabes sikre veje omkring CITY 2
• At målet er at få reduceret uheldene i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustafs Gade, hvorfor der etableres fodgængerovergang og opsættes lysregulering her
• At stiadgangene fra/til Torstorp sikres og der anlægges cykel- og gangsti fra Nørreby, Torstorp
• At kommunen kræver de to tidligere indkørsler fra h.h.v. Blekinge og Skåne Boulevarder genåbnet straks

Derfor er jeg også meget tilfreds med, at et samlet byråd i aften omsider følger vore holdninger og forslag: TAK for det!Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk