Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Skønmaleri af forholdene i Taastrupgård
Borgmester Michael Ziegler har desværre ved sit skønmaleri af forholdene i Taastrupgård forsinket en vigtig indsats mod vold og kriminalitet blandt en gruppe af unge i kommunen. Borgmesteren sidder tilbage med røde ører, og vi andre med problemerne.

Hvad borgmesteren har tænkt på, må man stadig undre sig over. Var han fanget i sit eget ”spin” eller var det hans manglende evne til at bedømme situationens alvor?
Vi får næppe det reelle svar fra ham selv, men kønt ser det ikke ud.

Problemerne står stadig uløste hen. Kommunen besluttede tidligere at oprette en hot-line og en styregruppe, som skal se på, om kommunen i samarbejde med politiet og andre kan finde nye værktøjer, der kan bremse rekrutteringen til kriminelle bander af de unge drenge. Et foreløbigt initiativ, som ikke kan stå alene. Der skal langt mere til.

Socialdemokraterne præsenterede derfor på et pressemøde mandag den 19. oktober en handlingsplan, som virkelig tager hul på at få løst problemerne blandt gruppen af kriminelle unge, og de unge, som er på vej. Handlingsplanen beskriver 10 indsatsområder med de fem hovedoverskrifter: Konsekvens – Forældreansvar – Tryghed – Nærpoliti – Samarbejde. Den bygger bl.a. på de erfaringer, som blev høstet under den tidligere socialdemokratiske borgmester Anders Baks borgmesterperiode, hvor en spirende ungdomskriminalitet i slutningen af 1990érne ligeledes blev imødegået ved konsekvente handlinger fra kommunens side.

Handlingsplanen diskuteres på byrådsmødet tirsdag den 20. oktober.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk