Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoSvend-Erik Hermansen svarer: Michael Lieberkind Jensen Byrådskandidat, Konservative
Michael fortsætter den linje, som dele af den borgerlige flertalsgruppe anvender lige nu: At angribe enkeltpersoner - og ikke tage udgangspunkt i de politiske sager. Men derfor skal der alligevel være svar.... Transportcentret har byrådet været enige om langt tilbage i tiden - og det er ikke alene Socialdemokraternes fortjeneste (ansvar), at det nu ligger der!

Trafiklyset ved Hveen Boulevard - Sydvej blev besluttet på baggrund af et forslag fra Socialdemokraterne i et budgetforlig med et enigt byråd efter at amtet var nedlagt... Der er byrådsvalg hvert 4.år - og jeg stiller op nu igen og håber på valg ud fra mine resultater gennem årene - siden 1981; der er ikke planlagt særlige stunts, som vi ser hos andre i denne tid.

Lukningen af indkørslerne til CITY 2 har Lars Prier og borgmesteren igen sørget for, at der ikke ændres på - se såvel kommunens hjemmesider og dagsordenstekster samt www.svend-erik.nu og Facebook-gruppens oplysninger.

Tak for støtten til indsigelser mod det flertalsbesluttede lokalplanforslag for byggeriet vest for Halland Boulevard!

Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem, bosiddende i Vesterby siden 1995


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk