Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen /
Svend-Erik Hermansen


Godt trafikmøde på Torstorp Skole.
(Offentliggjort med tilladelse fra Niels Torp, Lokalavisen Taastrup)
Lokalavisen Taastrup
Grundejerforeningen Torstorp havde lørdag den 26, april taget initiativet til et velbesøgt debatmøde, hvor der livligt blev drøftet hele problematikken om de trafikale problemer i nærområdet - især fokuseret på City2 og Sydvej.

Knap 100 beboere i Torstorpkvarteret og nærliggende veje mødte op i aulaen på Torstorp Skole, hvor Grundejerforeningen havde allieret sig med byrådsmedlem, Svend-Erik Hermansen, (S) som en kompetent ordstyrer, der hele tiden sørgede for, at debatten blev holdt på et seriøst niveau.

De seks byrådsmedlemmer, Lizzie Hansen (S),Teknisk Udvalg, Lars Prier (DF) formand for Teknisk Udvalg, Poul Bonderup, (V), Teknisk Udvalg, Michael Ziegler(C), Kemal Bektas (S) Teknisk Udvalg og Annette Johansen (S), Teknisk Udvalg, kom alle med deres input til debatmødet, idet de på den ene eller anden måde havde en tilknytning til området. Det blev i samme forbindelse nævnt fra flere politikerne, at omkring 20 procent eller en femtedel af ulykker i kommunen foregår i området i og omkring City2, hvilket er rystende.

Formand Benny Gustavsen, Grundejerforeningen Torstorp, bød velkommen og nævnte kort, at mødet hovedsageligt drejede sig om nogle punkter, hvor der blev fokuseret på trafikforholdende i og omkring Torstorp. Det drejede sig om udkørslen fra Torstorp over til City 2 fra Østerby Alle, omlægning af Skåne Boulevard til 2-sporet vej, Sydvejs fremtid når Grønttorvet flytter til Høje-Taastrup Kommune, fremtidige støjgener omkring Torstorp, lyskrydset Sydvej/Hveens Boulevard, samt fortov og cykelsti til Køgevej (Ishøj Kommune) samt hvad der sker med de tilovers blivende arealer ved Skåne Boulevard.

Der var en gennemgående utilfredshed fra de fremmødte med den ændrede vejføring i forbindelse med City2 , hvor omlægningen betyder, at langt de fleste kunder ledes ind via gul indgang (Føtex), ligesom den kørende trafik ikke kan komme ind til Bauhaus. Desuden var der også voldsom kritik af forholdene fra de "bløde" trafikanter på cykel, gående, eller med barnevogne.

-Jeg kan slå fast, at vi ikke er i lommen på nogen, hverken Dansk Supermarked eller City2, men at det var et enigt byråd der gav City2 lov til denne vejændring, der absolut ikke er videre succesfuld fastslog borgmester Michael Ziegler (C).

Jeg kan her og nu love, at i forbindelse med den fremtidige planlægning bliver Grundejerforeningen Torstorp inddraget i det videre samarbejde om trafikken omkring City2.

Kemal Bektas (S) har en restaurant i City2 og bopæl i Torstorp.
- Jeg skal flere gange frem og tilbage fra Torstorp og til City2 næsten dagligt, og det der er lavet rent vejmæssigt er under al kritik. Det fungerer, og jeg ser frem til, at Høje-Taastrup Kommune går ind i en dialog med City2 ledelse, og får ændret vejsystemet, som er med til at skabe ulykker flere gange om dagen.
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk