Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen

Spørgsmål om ud – og indkørsler ved CITY 2 m.v.

Spørgsmål fra: Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem.

Læs også
19. Omlægning af vejeomkring City 2
CITY 2: Hvor sølle kan det mon blive….?

Om ud - og indkørsler ved CITY 2 m.v. samt om sagsbehandlingen 2007 - 09 og manglende inddragelse af Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget i juni 2009.

1. Mødet mellem Høje-Taastrup Kommune og Danica (?) den 28.maj 2009 om trafikforholdene ved City 2 kom med oplæg til de efterfølgende beslutninger, som byrådsmedlemmerne blev præsenteret for ved kommunaldirektørens udsendelse af sagsfremstilling til møde i Teknisk Udvalg 22.juni, fredag den 19.juni 2009 om eftermiddagen - kl. 1636.
Hvad er årsagen til, at oplysningerne om og fra mødet den 28.maj ikke indgik i sagsbehandlingen til mødet i Teknisk Udvalg 10.juni, hvor sag 5 netop havde dette emne specielt på dagsordenen?

2. Mødet mellem Høje-Taastrup Kommune og Danica (?) den 28.maj 2009 om trafikforholdene ved City 2 kom med oplæg til de efterfølgende beslutninger, som byrådsmedlemmerne blev præsenteret for ved kommunaldirektørens udsendelse af sagsfremstilling til møde i Teknisk Udvalg 22. juni, fredag den 19.juni 2009 om eftermiddagen - kl. 1636.
Hvad er årsagen til, at oplysningerne om og fra mødet den 28.maj ikke ind- gik i sagsbehandlingen til mødet i Økonomiudvalget 16.juni, hvor sag 16  netop havde dette emne specielt på dagsordenen?

3. Hvilke byrådsmedlemmer - udover borgmesteren - har været vidende om resultaterne fra mødet den 28.maj forud for fredag eftermiddag kl. 1636 - den 19.juni?

4. Hvad er forskellen på beslutningen refereret i dagsordensteksten på Teknisk Udvalgs møde den 6.februar 2007 - sag 1 på tillægsreferat samt Byrådsmødet 20.februar 2007 - sag 19 og Teknisk Udvalgs møde den 22.juni 2009 specielt f.s.va. etablering af signalreguleringen i krydset Skåne Boulevard / Carl Gustafs Gade?

5. Er der foretaget beregninger af trafiktætheden / trafikbelastningen, når der etableres trafiklys i krydset nævnt under spørgsmål 4 - samtidig med at indkørslen til City 2 fra Skåne Boulevard fortsat skal være lukket?

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk