Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen


CITY 2: Hvor sølle kan det mon blive….?
 - af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem

Læs også
19. Omlægning af vejeomkring City 2

Lokalavisen 23.juni bragte et interview med Lars Prier, formand for Teknisk Udvalg.
Han fortalte læserne, at der nu var sikre trafikforhold undervejs ved City 2.
Baggrunden var en aftale med Steen & Strøm, hvor Lars Prier "pointerede: Vi har haft en fornuftig dialog med City 2`s ledelse og kommet frem til et godt resultat".
Da aftalen ikke omfattede genåbningen af indkørslerne, undersøgte jeg sagen: Og så må man spørge om, hvor sølle det egentlig kan blive?
Det viser sig nemlig, at Lars Prier overhovedet ikke har forhandlet nogetsomhelst!
Det viser sig også, at aftalen nogenlunde er en afskrift af en sagsfremstilling, som byrådet tog stilling til allerede i februar 2007….Find sagen her!

Svend-Erik HermansenJeg har ikke noget imod, at man er politisk uenige om en given sag, men den måde at opføre sig på med borgmesterens aktive støtte er alligevel for meget.
Derfor har jeg også tidligere spurgt: Hvorfor forsvarer borgmesteren den uduelige formand for Teknisk Udvalg?
Svaret er nok, at de har behov for hinandens hjælp i en sag, der ikke har været håndteret ordentligt - og det skal der måske også være plads til i politik?

At man samtidig i Lokalavisen den 16.juni beskylder mig for at lyve, for at skabe uro på bagsmækken, for at skade kommunens forhandlingsposition, for at være udeblevet fra et informationsmøde, for at fremture og for at være demagogisk - så bliver det dog svært at være overbærende overfor det manglende arbejde fra d`herrers side med at skabe rimelige til - og frakørselsforhold i forbindelse med CITY 2!

Man skal være meget varsom med beskyldninger såvel i politik som en masse andre steder - det er betydelig bedre med fakta:
Svend-Erik Hermansen:
lyver aldrig, men man er altid velkommen til at være uenig med ham.
skaber ikke uro, men søger at få resultater, der opfylder menneskers rimelige behov.
skader ikke kommunens forhandlingsposition - og afventer nu enten en klar undskyldning eller et juridisk baseret krav fra borgmesteren om økonomisk erstatning til kommunen; ingen af delene fremkom på byrådsmødet den 22.juni, men borgmesteren fastholdt dog sine synspunkter.
udebliver aldrig fra møder og melder i givet fald afbud; det pågældende informationsmøde på Vestforbrænding tilbage i september 2008 var jeg ikke inviteret med til i modsætning til bl.a. borgmesteren og formanden for Teknisk Udvalg...
kunne aldrig finde på at fremture - det er livet simpelthen for kort til!
er ikke demagogisk, men når borgmesteren er i knibe, bruges dette udtryk jævnligt om denne politiske modstander.

Der skal skabes sikre veje omkring CITY 2 - såvel i forhold til indkørsler som til stiadgange fra Torstorp samt for trafikken i øvrigt til og fra CITY 2, hvor målet er at få reduceret uheldene i krydset Skåne Boulevard / Carl Gustafs Gade.
Det sker bedst ved at opsætte lysregulering, anlægge cykel - og gangsti fra Nørreby, Torstorp det pågældende sted.
Dertil kommer en forhandling med krav til CITY 2 om hurtigst muligt at få genåbnet de tidligere indkørsler til og fra CITY 2 ved blå og rød indgang.
Trafikafviklingen vil blive væsentlig forbedret, ligesom CO 2 - udslippet vil blive mindsket. Der vil ikke være gener forbundet hermed for CITY 2.

Kravet om genåbning af tilkørslerne til City 2 lyder fra mange borgere, der er frustrerede over de lukkede indkørsler.
De har derfor på Facebook dannet Protestgruppen mod den forbandede ombygning til CITY 2`s parkeringsplads.
Jeg har støttet arbejdet med spørgsmål til den kommunale forvaltning - og svarene findes på Facebook - nye (5) spørgsmål er netop afsendt - klik her.

Samtidig angriber formanden for Teknisk Udvalg mig også for at tale usandt og beskylder mig for at føre en "valgpromoveringssag" til brug for et muligt genvalg den 17.november……
Lad mig sige det meget klart: Man bliver alene valgt ud fra opnåede resultater og ud fra et troværdigt valgprogram.
Og her føler jeg ikke, at jeg har noget problem - tværtimod!
Det kan nok knibe mere med borgmesterens endog meget trofaste støtte: Lars Prier.
Han vil bl.a. blive husket for ansvaret for skandalen i Fløng omkring bus 116, for aktiv medvirken til fyringen af en socialdirektør, for manglende lydhørhed overfor ønsket om ændringer af vejsituationen omkring City 2, løgnagtigheder om forhandlingsdeltagelse med CITY 2`s ledelse og for stor passivitet generelt overfor borgernes ønsker på alle fronter på vej - og trafikområdet.
Samtidig vil det nok ikke blive glemt, at han var - og er - passiv / positiv overfor Vestforbrændings planer om et stort affaldsforbrændingsanlæg.
Der bliver derfor nok at huske på - og bekymringen om min valgkamps indhold behøver han ikke at have; alle vælgere ser nemlig på resultaterne og her er der ikke problemer forude: Find meget mere her på www.svend-erik.nu!

Lad os håbe, at sommerens mildhed snart også vil ramme de 2 vrede herrer - ellers kan det blive en hård tid for dem ud fra mit arkiv på området....
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk