Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoTale ved dimissionsfesten på Høje-Taastrup Ungdomsskole 24.juni 2009
 - af Svend-Erik Hermansen, formand for Høje-Taastrup Ungdomsskoles bestyrelse

På Ungdomsskolebestyrelsens vegne vil jeg gerne byde forældre, medarbejdere og især heltidsundervisningens elever velkommen til denne festaften og ikke mindst starte med at ønske jer tillykke med de resultater, der er opnået ved prøverne.
Meget er lykkedes for jer elever, hvorfor vi også kan konstatere, at meget er lykkedes for os som bestyrelse, der sammen med lovgivningen lægger de overordnede rammer for undervisningen her på Ungdomsskolen, meget er også lykkedes for medarbejderne på skolen, hvor I af lærerne er ført igennem fornuftige undervisningsforløb, der ikke har haft karakter af terperi og udenadslære, som i de såkaldt gode gamle dage.

seh_tv
I stedet er I ført igennem forløbet her på skolen med brug af såkaldt særlig tilpasset undervisning mere rettet mod den enkelte end det måske opleves andre steder.
Det er også lykkedes for jeres forældre, at I har bestået jeres eksaminer - og ikke mindst er det lykkedes for jer at få eksamen på grundlag af mange gode timer sammen her.

29 afgangselever har været til skriftlige og mundtlige prøver i dansk og matematik, medens 18 har været til skriftlig og mundtlig prøve i engelsk, 6 har været til hjemkundskabsprøve, 3 har været til mundtlig tysk og 2 har været til mundtlig fysik - og jeg ved at langt de fleste karakterer er fordelt i den gode ende af skalaen. Rigtig flotte resultater!

I har nu hver og én papir på kompetencer på forskellige områder, og det er netop disse kompetencer, I skal bruge til at bygge jeres videre udvikling og uddannelsesforløb på.

Hvad enten I tager et arbejdsår eller begynder efter sommerferien på 10.klasses-centret, på gymnasium eller på et grundforløb på sundheds - handels- eller tekniske skoler er det vigtigt, at I går helhjertede, engagerede og energiske ind i det arbejde, I skal i gang med.

Det er utrolig vigtigt for os alle, at I bliver velfungerende borgere (- og skatteydere!), ikke bare for jeres egen skyld, men I skal jo blandt andet være med til at betale den ældre generations pension om få år!

Og hold så fast - også når det synes meget svært og vel nærmest helt umuligt - eller når det ikke lige er noget, der interesserer dig - Det er vigtigt, at holde fast og få sin uddannelse gjort færdig - ellers bliver det meget, meget sværere at få et arbejde og blive ved med at beholde det. Alle erfaringer i samfundet viser, at sådan er det.
Mange af jer vil i de næste mange år også opleve, at det arbejde, man starter med at få efter fuldendt uddannelse, ikke er det arbejde, man bliver ved med at have.
Det skyldes blandt andet, at virksomhederne og arbejdspladserne hele tiden udvikler sig - meget mere end tidligere.

Så jeg vil slutte med endnu en gang at sige: Hold fast i at få en uddannelse - så er chancen for et godt arbejde større - og dermed et bedre liv.
Ikke mindst giver det baggrund for hele tiden også at kunne udvikle sig som menneske - og dermed skabe nye muligheder for sig selv og de mennesker, I har omkring jer.

Tilværelsen byder altså på rigtig mange især gode udfordringer, men sørg nu også for at få en rigtig god sommer uden for mange pligter og arbejde!

I ønskes alle en go` sommer - og held og lykke med tilværelsen fremover.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk