Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik HermansenByrådsmødet 22.juni 2009/sag 18: Vejbesigtigelsessagen - City 2

- af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem

Der skal skabes sikre veje omkring CITY 2 - såvel i forhold til stiadgangene fra Torstorp som for trafikken i øvrigt til og fra City 2.
Det er - og har hele tiden været - Socialdemokraternes holdning.
Vejbesigtigelse
Disse grundholdninger og synspunkter har været endog meget kraftigt kritiseret fra flere sider - også i den seneste udgave af Lokalavisen, hvor Formanden for Teknisk Udvalg, Lars Prier og Borgmesteren over en samlet ½ side 42, gav udtryk for store skadevirkninger specielt fra Svend-Erik Hermansens side.
Begge gav udtryk for, "du skader kommunens forhandlingssituation" og "du svækker i alvorlig grad kommunens forhandlingsposition" samt ikke mindst "du offentliggør interne papirer". Det er jo rigtig slemt - især hvis det var korrekt!

Det er det selvfølgelig ikke - og Socialdemokraterne har derfor til dette byrådsmøde "bedt om en redegørelse om hvilke skadevirkninger, der efter borgmesterens/teknisk udvalgsformands opfattelse er påført Høje-Taastrup kommune ved byrådsmedlemsudtalelser om City 2`s parkeringsanlæg m.v."
Påstanden om, at der er offentliggjort interne papirer, syntes jeg er særdeles alvorlig - og jeg går derfor ud fra, at vi i aften nøje får beskrevet, hvad det egentlig drejer sig om - eller får en klar beklagelse fra borgmesterens side på denne helt igennem urimelige og ikke beviste påstand!

Tilbage til sagen, hvor målet er at få reduceret uheldene i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustafs Gade.
Det kunne ske ved at opsætte lysregulering, anlægge cykel- og gangsti fra Nørreby, Torstorp det pågældende sted.
Dertil kommer en forhandling med CITY 2 om hurtigst muligt at få genåbnet de tidligere indkørsler til og fra City 2 ved blå og rød indgang.
Trafikafviklingen vil blive væsentlig forbedret, ligesom CO 2-udslippet vil blive mindsket.
Der vil efter ikke være gener forbundet hermed for CITY 2.

Ud fra de seneste oplysninger og tilkendegivelser i sagen foreslår Socialdemokraterne derfor:

Indkørslerne til City 2 søges ændret, således at tidligere ind - og udkørsler til og fra City 2 hurtigst muligt genåbnes ved blå og rød indgang.
Der søges indgået aftale med City 2 om etablering af signalregulering i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustafs Gade med en tilhørende delvis fjernelse af jordvolde til forbedring af oversigtsforholdene samt etablering af fodgængerovergang til og fra Torstorp Nørreby.

En vedtagelse af dette forslag vil en gang for alle kunne lukke denne sag, som ikke er blevet behandlet særlig godt undervejs af især de ansvarlige politikere her på Rådhuset - uanset at jeg også i Lokalavisen kunne læse, at borgmesteren fandt det nødvendigt at udtrykke, at Lars Prier loyalt på de indre linjer havde bidraget til at lægge strategien og på de ydre linjer været klogt tilbageholdende!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk