Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoTale den 23.juni 2009 kl. 2100 i Gadevang: Sct. Hans - Aften i Gadevang
 - SVEND-ERIK HERMANSEN, Viceborgmester i Høje-Taastrup kommune

Tak for indbydelsen til igen at tale Sct. Hans-aften her i Gadevang.
Også hos jer viderefører I den gode tradition med festligholdelse - og vel også en markering af, at der nu er kun ½ år til jul!

Det er nu, solen går så sent ned og står så tidligt op, at det nærmest virker som om, at det aldrig bliver rigtig mørkt.

Det er også aftenen, hvor vi lige tænker lidt over tilværelsen: hvordan går det - og hvad skulle gerne gå bedre i fremtiden?
Sankt Hans 09

I aften her i Gadevang tror jeg, at alle også tænker meget på den forfærdelige og grusomme forbrydelse, der kostede Ib livet.
Forleden søndag i forbindelse med EU-valget talte jeg jo med mange her fra Gadevang på valgstedet på Gadehaveskolen - og alle var chokerede og ulykkelige over, hvad der var sket morgenen før.
I morgen skal der så siges farvel til Ib, og her er det vigtigt at være med og ikke mindst at give udtryk for sine følelser for alle, der har været tæt på Ib gennem de mange år i Gadevang.
Følelser må nemlig aldrig lukkes inde og på den måde gives der også en god baggrund for at komme videre uanset om det drejer sig om familielivet, arbejdet eller om fritidslivet her i Gadevang.

Husk også at støtte hinanden i den kommende tid.

Brug også dagligdagen ud fra de masser af muligheder her i Gadevang, som faktisk er skabt, fordi en masse mennesker har ønsket det, krævet det og sagt ja til det: boliger som fundament for en god tilværelse og ikke mindst faciliteter, med adgang til utallige TV-kanaler, adgang til mange klubber, tennisbaner og svømmehal - og med en station meget tæt på.

I aften kan vi også glæde os over sammen, at sommeren starter denne Sct. Hans - aften, hvor vi mødes for at hilse på hinanden omkring bålet med en sodavand eller en øl i hånden og for at være med til at synge midsommervisen, hvor en vigtig del af teksten er "at vi vil fred her til lands!".

Det er dermed også en god anledning til at være sammen ude i det fri - og for mange børn er det spændende med et stort bål og afbrændingen af heksen.
Vi samles for at fejre den lyse tid og for at byde velkommen til midsommeren på en af de smukkeste aftener overhovedet.

Naturen kan vi heldigvis ikke lave om på, men vi skal huske på, at det kan vi med så meget andet: Er der noget vi kan gøre bedre - i familien, i Gadevang, i kommunen, på arbejde eller i det danske samfund i øvrigt?

Så udover deltagelsen i den daglige almindelige tilværelse bør der også være plads til overvejelser en gang imellem om at lave noget om for at vi sammen kan få det endnu bedre.

Det kunne være:
Kan vore børn få en tryggere opvækst?
Hvordan kan syge behandles bedre og hurtigere blive raske?
Kan ældre få hjælp og støtte, når det er nødvendigt?
Sørger vi for, at miljøet bliver bedre?

Tilbage til Skt. Hans, som jo er den mest danske af alle danske højtider: Kan man opleve og fatte Skt. Hans, kan man forstå noget om Danmark.
Det er nemlig naturen og nationalismen med et stænk af hedensk kristendom.
Og mere tydeligt kan det vel ikke siges: Danskerne er ikke til de store armbevægelser omkring deres religion, og det er vigtigt at understrege, at religionen aldrig må blive noget, der bestemmer samfundets måde at fungere på. Religiøse holdninger har absolut intet at gøre i det demokratiske politiske liv, da religion alene er et helt personligt anliggende. Ingen religion er nemlig demokratisk i sit udgangspunkt, hvorfor religionen må og skal være uden nogen form for indflydelse på den måde, vi udøver vort demokrati på.
Det er nemlig i det daglige tilværelsen og en god fremtid skabes.

Og en af de nemmeste måder, at være med til at forme sin og andres fremtid på, er faktisk selv at være med til at skabe fremtiden….

Nu skal bålet tændes - og i gamle dage var bålet symbolet på, at man med det kunne holde onde kræfter væk; lad dette bål her i aften så være med til at give lidt eftertanke - og få os hver især til at tænke over, hvad det egentlig er, der er vigtigt i tilværelsen og samtidig tænke over, om der skulle være et eller andet, vi selv kunne være med til at gøre bare lidt bedre i fremtiden!

Heksen skal nu sendes til Bloksbjerg i Tyskland eller måske til Hækkenfeldt på Island.
I ønskes alle en fortsat god Sct. Hans aften her i Gadevang!
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk