Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen


Hvorfor forsvarer borgmesteren den uduelige formand for Teknisk Udvalg i Lokalavisen?

Svaret er nok, at de har behov for hinandens hjælp i en sag, der ikke har været håndteret ordentligt - og det skal der osse være plads til i politik.

Men når de samtidig beskylder mig for at lyve, for at skabe uro på bagsmækken, for at skade kommunens forhandlingsposition, for at være udeblevet fra et informationsmøde om affaldsforbrændingsanlægget, for at fremture og for at være demagogisk - så bliver det svært at være overbærende overfor det manglende arbejde fra d`herrers side med at skabe rimelige til - og frakørselsforhold i forbindelse med CITY 2!

Derfor er der på aftenens Økonomiudvalgsmøde varslet en sag på mandagens byrådsmøde (22.6.), hvor borgmesteren skal give en redegørelse for de skadevirkninger, der efter borgmesterens / Teknisk udvalgs formands opfattelse er påført Høje-Taastrup kommune ved byrådsmedlemsudtalelser om CITY`2`s parkeringsanlæg m.v.

Jeg kan iøvrigt fortælle, at man skal være meget varsom med beskyldninger såvel i politik som en masse andre steder - det er betydelig bedre med fakta: Svend-Erik Hermansen lyver aldrig, men man er altid velkommne til at være uenig med ham.

Svend-Erik Hermansen skaber ikke uro, men søger at få resultater, der opfylder menneskers rimelige behov.

Svend-Erik Hermansen skader ikke kommunens forhandlingsposition - og afventer nu enten en klar undskyldning eller et juridisk baseret krav fra borgmesteren om erstatning på byrådsmødet.

Svend-Erik Hermansen udebliver aldrig fra møder og melder i givet fald afbud; det pågældende informationsmøde på Vestforbrænding tilbage i september 2008 var jeg ikke inviteret med til i modsætning til bl.a. borgmesteren og formanden for Teknisk Udvalg...

Svend-Erik Hermansen kunne aldrig finde på at fremture - det er livet simpelthen for kort til!

Svend-Erik Hermansen er ikke demagogisk, men når borgmesteren er i knibe, bruges dette udtryk jævnligt om denne politiske modstander.

Tilbage til sagen om CITY 2, hvor kravene til en løsning i denne sag på byrådsmødet på mandag er følgende: Der skal skabes sikre veje omkring CITY 2 - såvel i forhold til indkørsler og stiadgange fra Torstorp som for trafikken i øvrigt til og fra CITY 2
Målet er at få reduceret uheldene i krydset Skåne Boulevard / Carl Gustafs Gade.
Det sker ved at opsætte lysregulering, anlægge cykel - og gangsti fra Nørreby, Torstorp det pågældende sted.
Dertil kommer en forhandling med CITY 2 om hurtigst muligt at få genåbnet de tidligere indkørsler til og fra CITY 2 ved blå og rød indgang.
Trafikafviklingen vil blive væsentlig forbedret, ligesom CO 2 - udslippet vil blive mindsket. Der vil ikke være gener forbundet hermed for CITY 2.

Lad os håbe, at sommerens mildhed snart også vil ramme de 2 vrede herrer - ellers kan det blive en hård tid for dem ud fra mit arkiv på området....


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk