Så kom der svar på de seneste spørgsmål….!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Så kom der svar på de seneste spørgsmål….!

 - af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2354510
Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
20-04-2009
Spørgsmål:
Ud- og indkørsler ved CITY 2
1. På mit spørgsmål fra marts 09 om der vil blive etableret sikre veje ved City 2 efter mødet med ejerne mandag den 16.marts 2009, blev det oplyst den
26.marts, at der nu arbejdes med at få åbnet de lukkede indkørsler midlertidigt - dog efter afventning af en stillingtagen hos CITY 2`s administrator.
Er den stillingtagen kommet? - og hvis ikke, hvornår kan der så afventes
svar?
2. Hvad er tidsplanen for genåbning af indkørslerne ved Skåne og Blekinge Boulevarder - også set i lyset af den midlertidige åbning (iværksat af administrationen?) i forbindelse med årets påskehandel?
3. Vil sagen om de lukkede indkørsler til City 2 samt den aktuelle ulykkes - og uheldsstatistik være med på VEJBESIGTIGELSEN mandag den 11.maj 09?

city2svar

Svar:
1)
Steen og Strøm har tilkendegivet, at man umiddelbart ikke ønsker midlertidigt at genåbne de lukkede indkørsler. Det fremhæves i den forbindelse, at selskabet har konstateret, at man har opnået den ønskede effekt, idet man dels: - har opnået en bedre fordeling af kundernes søgning/indgang til centret, således at tilstrømningen nu fordeler sig med ca. 50% på h.h.v. den østlige og den vestlige del af centret - har konstateret en væsentlig reduktion i antallet af trafikuheld på vejene omkring City 2 og på City 2´ kørsels og parkeringsarealer.
Administrationen vil undersøge og overveje hvilke initiativer kommunen på denne baggrund kan og bør tage.
2)
Som følge af svaret på spørgsmål 1, foreligger der på nuværende tidspunkt ingen tidsplan for en midlertidig genåbning.
3)
Ja - spørgsmålet er med på den kommende vejbesigtigelse.
Besvaret af:
Klaus T. Møller
Dato:
23-04-2009

Nu er vi så tilsyneladende tilbage ved starten igen med en arrogance i stor stil fra administrator af City 2: Steen og Strøm (gad vide om ejeren er enig i den stil….?).

Derfor må kravet nu være til byrådsflertallet, at man ændrer opfattelse af holdningen til at få løst denne sag ganske omgående.

Kommunen må og skal tage initiativer, der indebærer følgende:

Steen og Strøm sættes på plads og pålægges at åbne indkørslerne igen

De lukkede indkørsler fra Skåne Boulevard og fra Blekinge Boulevard genåbnes her og nu

Klimabelastningen som følge af de unødvendige omkørsler via Føtex-indgangen (Carl Gustavs Gade) udregnes og offentliggøres

Tilbage i oktober 2007 blev første etape af vejomlægningerne omkring City 2 gennemført. Dog mangler der her stadig en planlagt signalregulering i krydset Carl Gustavs Gade / Skåne Boulevard.

I efteråret 2006 henvendte ejeren af City 2 sig til kommunen med ønsket om at etablere en ny indkørsel på Carl Gustavs Gade. Kommunen har som udgangspunkt ingen indflydelse på, hvor en grundejer placerer sine adgangsforhold. Men når nu City 2 havde besluttet i første omgang - forhåbentlig som et forsøg, troede vi - at lukke indkørslerne på Skåne og Blekinge Boulevarder, så kommunen på det tidspunkt en mulighed for, at det kunne kædes sammen med Byrådets ønske om at sammenlægge vejbanerne på de to boulevarder - først og fremmest for at øge trafiksikkerheden, dernæst for at gøre området omkring City 2 til en aktiv, levende del af Høje Taastrup by.

Første etape er som nævnt endnu ikke gennemført. Anden etape rummer blandt andet planer for at skabe bedre sammenhæng mellem Høje Taastrup by og City 2.

Den rigtige løsning
Da City 2 i sin tid henvendte sig, ville Byrådet gerne have sammenlagt vejbanerne på de to boulevarder med det samme, men det kunne ikke nås til oktober 2007, hvor en ny indkørsel skulle være klar. Derfor blev første etape - etableringen af den nye indkørsel - gennemført med en forventning om, at anden etape ville blive iværksat umiddelbart efter.

Jeg tror fortsat på, at den langsigtede løsning er den rigtige, og at den vil få yderligere positiv indvirkning på trafiksikkerheden. Men udviklingen og ikke mindst drøftelserne med Steen og Strøm har desværre vist, at Høje-Taastrup kommune rent ud sagt nu bliver taget ved næsen og det kan ingen acceptere!
Et forhåbentligt enigt byråd må nu tage skeen i den anden hånd og sørge for at der lægges det fornødne pres på ejeren af City til at gennemføre ændringerne i forhold til den helt forkerte måde tilkørslen via Carl Gustavs Gade-indgangen i dag er gennemført på.

Kommunen ville aldrig som Vejmyndighed og Vejbestyrelse selv have anbefalet en løsning, som nu har fungeret usandsynlig dårligt igennem mange måneder - samtidig med en væsentlig belastning af klimaet som følge af megen unødvendig kørsel for at nå den ønskede P-plads.

Jeg glæder mig til at se fremmødet fra Protestgruppen på Facebook til Vejbesigtigelsen mandag den 11.maj - vi er lige nu ikke mindre end 890 medlemmer!

 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk